20.09.2009

Jeg har byttet blogg fra Blogger til WordPress

Etter å ha brukt Blogger som bloggeplattform til nå, går jeg nå over til WordPress. Blogger fra Google er en fin tjeneste da det er svært enkelt å sette opp og komme i gang med blogging. WordPress har tilsvarende enkle oppsett som gjør at man i løpet av minutter er i gang. Har der derfor noen hensikt å skifte plattform?

Nei, ikke hvis jeg bare skulle gått fra blogger.com til wordpress.com som tilbyr noenlunde samme tjeneste. Ja, hvis teknologen i meg våkner. Og det gjorde den for en tid siden med et ønske om å sette opp egen blogg fra bunnen av, kunne velge blant flere themes, ha større funksjonalitet og kunne gjøre endring i programkoden. Det er mulig fordi WordPress er åpen kildekode der man kan gjøre slikt. Derfor finnes også wordpress.org for slike som meg.

En krevende lederhverdag i Invenia gjør at jeg har utsatt og utsatt. Men nå har jeg endelig tatt steget ved å sette opp min egen WordPress-blogg. Derfor vil dette være mitt siste innlegg på Blogger, og heretter må du bruke følgende adresse for å nå min blogg:

Du kan også bruke www.terjewold.no. Ved å bruke domenenavnet mitt i stedet for URL til selve bloggtjenesten, følger du bloggen uavhengig av hvilken tjenester jeg bruker i fremtiden. Hvis det er av interesse, vel og merke.

Takk for nå Blogger! Velkommen WordPress!

18.09.2009

De ti bud innen sosiale medier

Det florerer for tiden av blogginnlegg med oppramsinger av anbefalinger, erfaringer, punkter og bud for ulike forhold i livet. Mer eller mindre seriøst. Jeg må innrømme at jeg ikke er en stor tilhenger av slike greier. Men jeg falt likevel for fristelsen til å formidle "de ti bud for sosiale medier" gitt i et blogginnlegg hos FastCompany som er et anerkjent nettsted for entreprenørskap og nye medier. Innlegget var såpass originalt at jeg lar mine prinsipper ligge, og dermed så dette blogginnlegget dagens lys. Derfor; nedenfor har jeg gjengitt de ti nevnte bud med original overskrift og påfølgende fri tolkning av teksten for det enkelte bud.

1. bud: Thou Shalt Blog (like crazy)
Blogg! Det er første prioritet. Sett opp en blogg for deg eller din virksomhet. Eller begge deler. Det er enklere enn du tror, og det finnes mange bloggetjenester som er gratis og enkle i bruk. De mest kjente er Blogger og WordPress. Det enkle er å opprette bloggen, det vanskelige er å ha tid til å blogge. Mange opplever det for tidkrevende, og velger heller å mikroblogge med Twitter som jeg har skrevet om tidligere her.

2. bud: Thou Shalt Create Profiles (everywhere)
Opprett din egen profil på de mest populære tjenestene før andre legger beslag på navnet ditt. Og skjer det, er det bort for alltid (i alle fall veldig lenge). Selv bruker jeg profilnavnet "terjewold" på de ulike tjenestene, og jeg har derfor opprettet en slik profil på ulike tjenester. Du kan jo bruke et akronym, men stadig flere bruker navnet sitt fordi det etter min erfaring gir best respons og tillit i kontakten med andre.

3. bud: Thou Shalt Upload Photos (lots of them)
Last opp bilder av deg selv på de ulike tjenestene, både for å identifisere deg og for å dele informasjon om deg selv og ditt med andre. Du bør kanskje ikke legge ut bildet fra festen der du halvnaken har en lampeskjerm over hodet, men heller vise deg fra en mer konstruktiv side for å by på deg selv. Jeg må samtidig si at jeg ikke ukritisk er enig i dette budet da man alltid skal tenke over hva man legger ut på nette av bilder og informasjon for øvrig. Bordet fanger!

4. bud: Thou Shalt Upload Videos (all you can find)
Alle har videoer i en eller annen form; korte eller lange - lite eller mye. På samme måte som for bilder bør du dele informasjon i form av visuelle data som video. Det kan være et intervju med en fornøyd kunde på en firmablogg, eller en personlig opplevelse på din private blogg. Noen velger å legge ut videoblogger med seg selv i stedet for (eller i tillegg til) å legge ut tradisjonelle prosainnlegg. Steinar Olsen, gründer og daglig leder i Stormberg, er et godt eksempel på det.

5. bud: Thou Shalt Podcast (often)
Hvis du ikke kan eller vil legge ut video, kan du legge ut Podcast. Det betyr at du legger ut lydfiler uten video som folk kan høre på ved å streame eller laste ned. Også her kan du finne kilder til bruk på din firmablogg, eller du kan legge ut Podcasts på din private blogg. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.

6. bud: Thou Shalt Set Alerts (immediately)
Sett opp søk på nettet som gjør at du kan finne ut hva andre skriver om deg eller din bedrift. Det finnes mange tjenester som du kan bruke, og jeg har lenge hatt automatisk overvåkning av mitt navn (Terje Wold) og firmanavn (Invenia). Jeg overvåker også andre uttrykk, og det gir meg en epost hver gang det skrives noe der aktuelle søkeinntrykk inngår. Jeg bruker Google sin tjeneste på dette området.

7. bud: Thou Shalt Comment (on a multitude of blogs)
Du bør kommentere på andre sine blogger eller andre sosiale media (f.eks. Twitter). Det gjør at du viser interesse, uttrykker egne meninger og deltar i den store dialogen som sosiale medier innbyr til. Du bør likevel fremtre med ydmykhet; dvs. at du først lytter og lærer før du kommenterer. Du går vel ikke rett inn i en gruppe på et sosialt arrangement og bare starter å prate. Du lytter før du kommenterer. Jeg håper i alle fall det - for din del.

8. bud: Thou Shalt Get Connected (with everyone)
Vitsen med sosiale medier er å koble seg mot andre personer og nettverk. Uten det blir du en øde øy uten verdi. Du må derfor vise frem dine sosiale medier, og du må aktivt oppsøke andre for å koble deg på det som er av interesse for deg. Du må også oppgi dine sosiale medier på relevante steder. Selv har jeg en signatur i mine eposter der mine (for tiden) mest brukte sosiale media inngår. Den ser slik ut:

Sosiale media: linkedin.terjewold.com | blog.terjewold.com | twitter.terjewold.com | facebook.terjewold.com | dopplr.terjewold.com

9. bud: Thou Shalt Explore Social Media (30 minutes per week)
Verdien av sosiale media kommer ikke av seg selv, og du må faktisk bruke tid på slike tjenester. Har du lite tid, bør du konsentrere deg om kun én eller et fåtall tjenester for ikke å virke fraværende. Det er som nettverksbygging i den fysiske verden; du må bruke tid, oppsøke og være til stede. Så også på nettet. Om så bare 15 minutter pr. dag. Hørtes det mye ut? I så fall bør du kanskje ikke begi deg ut på denne stien. I budets overskrift står det 30 minutter pr. uke, noe jeg mener er for lite.

10. bud: Thou Shalt Be Creative (go forth and create creatively)
Det viktigste budet er det siste; dvs. å være kreativ. Enkelt og greit. Vær kreativ i din bruk av sosiale medier, og har det artig! Husk at andre ønsker å knytte seg til deg (eller din bedrift) dersom du fremstår med utstråling, glede og kreativitet i din kommunikasjon. Men som ellers i livet; alt med måte! Du må tilpasse ditt engasjement til den enkelte tjeneste, den enkelte sammenheng og i forhold til dine omgivelser. Likevel; vær åpen, imøtekommende og høflig (lær deg etikettene på nettet).

Dett var dett! Enkelt og greit - men samtidig så vanskelig. Sosiale medier på nettet er en velsignelse (ikke misforstå) da det åpner helt nye muligheter for de som ønsker å knytte kontakter, skape muligheter og etablere dialog med andre kjente og ukjente mennesker. Jeg har i alle fall hatt glede av det, men det har krevd tid - tid som har vært vel anvendt både privat og for min bedrift.

Det er nå opp til deg selv å plukke ut de budene som føles riktig og viktig for deg - og anvende dem i din bruk av sosiale medier. Hvis du ønsker å lese den originale artikkelen, så finnes den her.

Lykke til! :-)

10.09.2009

Abelia lanserer sin regjeringserklæring før Stortingsvalget

Det er nå kun dager til Stortingsvalget 2009, og mange tenker sikkert på hva de skal stemme. Valget bør være enkelt; stem på de som fremme kunnskap fordi det er fremtidens Norge. Vel, vi er ganske avhengig av kunnskap allerede i dag; men det blir ennå viktigere i fremtiden. Abelia lanserte derfor i august sin regjeringserklæring for neste stortingsperiode der høyeste prioritet blir å skape kunnskapslandet Norge.

Ved lansering av denne erklæringen sier Abelia at dagens rødgrønne regjering tufter sin næringspolitikk på gårsdagens industrisamfunn mens verden går med syvmilsteg mot fremtidens kunnskapsøkonomi. Abelia vil derfor vri fokus fra strukturbevaring til kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Bedre kan det ikke sies om man har omtanke for fremtidens Norge.

Kapital, kunnskap og arbeidsplasser beveger seg i dag uavhengig av landegrenser. Abelia mener det er en illusjon å tro at vi kan opprettholde klassiske industriarbeidsplasser i en global kunnskapsøkonomi. Arbeidsintensiv produksjon vil flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge. Det gjør at Norge må satse på kunnskap i stedet for konkurranseutsatt industriproduksjon som lavkostland gjør billigere og raskere enn Norge.

"Den nye regjeringen kan spare seg arbeidet med å utforme en regjeringserklæring. Vi har allerede gjort jobben for dem", sier Paul Chaffey. Den viser hva som må til for å bygge kunnskapslandet Norge med det mål å gjøre Norge til verdens mest attraktive land å etablere, utvikle og drive framtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv i. Intet mindre! Abelia ønsker også å redusere skatt på arbeid og i stedet øke skatt på forbruk og eiendom. Og det er behov for å reformere Innovasjon Norge og gi forskningsinnsatsen i Norge et historisk løft etter mange hvilekjær de siste årene. I offentlig sektor lanseres tiltak som kan møte eldrebølgen og utfordringene for helsesektoren, og Abelia vil klimavaske regelverket slik at ny klimavennlig teknologi gis forrang. Alt dette er en dyd av nødvendighet for å skape fremtidens kunnskaps-Norge.

Regjeringserklæringen har tittelen "Kunnskapslandet Norge 2009-2013", og den sier innledningsvis at fremtidens internasjonale konkurranse kommer til å handle om å være attraktiv. Regjeringen må ha som ambisjon at Norge skal bli det mest attraktive landet i verden for lokalisering av fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv, noe som krever fokus på tre områder:
  1. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle virkemidler og skape rammebetingelser som gjør det attraktivt for fremtidens næringsliv å lokalisere seg i Norge.
  2. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner slik at disse tiltrekker seg den beste kompetansen og de beste bedriftsrelasjonene.
  3. Regjeringen skal ta ansvar for å skape en samspillende offentlig sektor som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i, og som frigjør ressurser til annen verdiskapende virksomhet.
Erklæringen har dermed tre hovedtema slik figuren nedenfor viser, og den inneholder 50 tiltak som bør lyttes til av den nye regjeringen etter valget - uavhengig av partifarge.

Kunnskapslandet Norge

Da har jeg sagt mitt, og jeg må for ordens skyld legge til at jeg i juni i år ble valgt til styreleder i Abelia. Derfor ivrer jeg for dette, men det bør være et budskap som fenger alle som er opptatt av kunnskap. Utfordringen for politikerne er å forstå fremtidens kunnskaps-Norge og leve opp til de ambisjoner Abelia setter. Abelia har for øvrig tidligere evaluert partiprogrammene mtp. kunnskapspolitikk, og de rødgrønne kom ikke særlig godt ut. Det lover ikke bra dersom de vinner valget på mandag.

Her er den viktige regjeringserklæringen. God lesning - og godt valg!

05.09.2009

Gratulerer UiT! Handelshøgskolen i Tromsø ble offisielt åpnet 4. september

Jeg har tidligere i år skrevet om Handelshøgskolen i Tromsø (HHT), nærmere bestemt den 20. mars når Universitetet i Tromsø (UiT) la ut en nyhet om etableringen av denne nyvinningen ved UiT der det stod at skolen ville starte 1. august i år. For en tid siden ble det lagt ut en invitasjon til den offisielle åpningen den 4. september kl. 12.00 til 15.30 med foredrag fra diverse personer med Eva Joly som det store trekkplasteret. Dog etter at rektor Jarle Aarbakke hadde åpnet det hele med sitt velkomstinnlegg. UiT rapporterte om en storslagen åpning, og her finnes mer info om programmet, foredragsholderne og presentasjonene.

Hva mer kan man si? Ikke annet enn å henge seg på gratulasjonene og fremheve den betydningen dette bør få for næringslivet i regionen og landsdelen. Og jeg har et særlig håp om å at FoU-samarbeidet mellom UiT og næringslivet kan øke, noe som er et uttalt ønske og en viktig målsetting nasjonalt. Men det er ikke enkelt å få til i praksis, og det var jo symptomatisk at næringslivslederne glimret med sitt fravær. Noen få hadde likevel tatt turen, og det er lov å håpe på at det er travle dager som gjør at bedriftsledere ikke kunne avsette en halv dag til festtaler ved åpningen.

Jeg er likevel redd for at det er avstanden mellom akademia og næringslivet i nord som er en like stor årsak. Det må derfor jobbes videre med å stimulere til økt FoU-satsing i næringslivet med tilhørende samarbeid med UiT og andre forskningsinstitusjoner i Norge. Dette tar spesielt Abelia til orde for i sin kunnskapspolitikk, og som nyvalgt styreleder der i sommer har jeg et særlig ansvar for å følge opp dette. :-)

Hva Handelshøgskolen i Bodø mener om denne etableringen, vet jeg ikke. Og jeg så ingen representanter derfra på åpningen. Ei heller har jeg funnet noen nyhet om dette på nettsidene deres. De har har nok vært opptatt med å skjerpe den sunne konkurransen som nå oppstår i nord om studenter, forskere og næringslivssamarbeid.

Jeg avslutter med et dårlig bilde fra min iPhone fra innlegget til Eva Joly. Igjen; gratulerer til HHT og Nord-Norge!

01.09.2009

Twitter har skylden for manglende blogging!

Det rapporteres om at bruken av Twitter går ut over blogging rundt omkring i verden. Det er bare å søke på f.eks. "twitter vs blogging" så får du i skrivende stund 6.990 treff. Dropper du anførselstegn (dvs. eksakt frase), så blir det 348 mill treff! Poenget er å finne artikler som understøtter hypotesen om at twitter (med sine fattige 140 tegn pr. melding) fortrenger blogging (med rik meningsytring i bredt format).

Og man skal ikke google lenge før man finner artikler som understøtter denne antagelsen. Et av mine første treff er et blogginnlegg med tittelen "Blogging is dying; Twitter is to blame". Der anklages nettopp Twitter for å kvele bloggingen hos mange fordi det øyensynlig er så mye enklere og raskere å legge ut tweets. Det å skrive et blogginnlegg tar tross alt mye lengre tid. Forfatter Joseph Jaffe spør: "If blogging is so easy, why are so many of the Web’s legends in their own minds on a blogging downward spiral?". Videre skriver han: "Over the past 3 years, Twitter has caused me to become increasing jittery, scattered and hyperactive. Twitter has turned everything into an elevator pitch. It has marginalized and trivialized everything profound in2 @n abbrv’d #tagline". Poenget er at mange går fra blogging til mikroblogging. Her sier Jaffe: "In all seriousness, there has been a marked shift from blogging to “micro”-blogging and I wonder what we’re sacrificing in the process." Problemet er dermed definert: Tidsklemma gjør at vi heller mikroblogger på Twitter enn å skrive lengre innlegg på bloggene våre.

På den andre siden; det er mange som fremhever gode argumenter for at du skal blogge i stedet for å twitre; f.eks. har DailyBlogTips følgende blogginnlegg: "Twitter less, blog more!". Her finnes mange vektige argumenter for blogging.

La meg være ærlig: Det jeg egentlig prøver å si her, er at jeg har dårlig samvittighet for at det er to måneder siden jeg skrev mitt siste blogginnlegg. Jeg kan skylde på en meget travel jobb før sommerferien, jeg kan bevise at det tok mer tid enn forventet å flytte i juli (ja, jeg har flyttet fra Røstbakken til Workinnmarka), og jeg kan si at august har vært mer krevende enn ventet på jobb med mye reising og møter. Og jeg kan si at jeg tross alt har vært aktiv på Twitter. Men det hjelper ikke; jeg har ikke blogget på to måneder.

Jeg beklager dette, men må samtidig erkjenne at verden neppe har tatt skade av det. Jeg har likevel dårlig samvittighet da jeg en del saker jeg ønsker å formidle ut over 140 tegn. Og da må jeg blogge. Rett og slett. Jeg lover derfor å gripe min bloggepenn oftere i tiden fremover.