20.09.2009

Jeg har byttet blogg fra Blogger til WordPress

Etter å ha brukt Blogger som bloggeplattform til nå, går jeg nå over til WordPress. Blogger fra Google er en fin tjeneste da det er svært enkelt å sette opp og komme i gang med blogging. WordPress har tilsvarende enkle oppsett som gjør at man i løpet av minutter er i gang. Har der derfor noen hensikt å skifte plattform?

Nei, ikke hvis jeg bare skulle gått fra blogger.com til wordpress.com som tilbyr noenlunde samme tjeneste. Ja, hvis teknologen i meg våkner. Og det gjorde den for en tid siden med et ønske om å sette opp egen blogg fra bunnen av, kunne velge blant flere themes, ha større funksjonalitet og kunne gjøre endring i programkoden. Det er mulig fordi WordPress er åpen kildekode der man kan gjøre slikt. Derfor finnes også wordpress.org for slike som meg.

En krevende lederhverdag i Invenia gjør at jeg har utsatt og utsatt. Men nå har jeg endelig tatt steget ved å sette opp min egen WordPress-blogg. Derfor vil dette være mitt siste innlegg på Blogger, og heretter må du bruke følgende adresse for å nå min blogg:

Du kan også bruke www.terjewold.no. Ved å bruke domenenavnet mitt i stedet for URL til selve bloggtjenesten, følger du bloggen uavhengig av hvilken tjenester jeg bruker i fremtiden. Hvis det er av interesse, vel og merke.

Takk for nå Blogger! Velkommen WordPress!

18.09.2009

De ti bud innen sosiale medier

Det florerer for tiden av blogginnlegg med oppramsinger av anbefalinger, erfaringer, punkter og bud for ulike forhold i livet. Mer eller mindre seriøst. Jeg må innrømme at jeg ikke er en stor tilhenger av slike greier. Men jeg falt likevel for fristelsen til å formidle "de ti bud for sosiale medier" gitt i et blogginnlegg hos FastCompany som er et anerkjent nettsted for entreprenørskap og nye medier. Innlegget var såpass originalt at jeg lar mine prinsipper ligge, og dermed så dette blogginnlegget dagens lys. Derfor; nedenfor har jeg gjengitt de ti nevnte bud med original overskrift og påfølgende fri tolkning av teksten for det enkelte bud.

1. bud: Thou Shalt Blog (like crazy)
Blogg! Det er første prioritet. Sett opp en blogg for deg eller din virksomhet. Eller begge deler. Det er enklere enn du tror, og det finnes mange bloggetjenester som er gratis og enkle i bruk. De mest kjente er Blogger og WordPress. Det enkle er å opprette bloggen, det vanskelige er å ha tid til å blogge. Mange opplever det for tidkrevende, og velger heller å mikroblogge med Twitter som jeg har skrevet om tidligere her.

2. bud: Thou Shalt Create Profiles (everywhere)
Opprett din egen profil på de mest populære tjenestene før andre legger beslag på navnet ditt. Og skjer det, er det bort for alltid (i alle fall veldig lenge). Selv bruker jeg profilnavnet "terjewold" på de ulike tjenestene, og jeg har derfor opprettet en slik profil på ulike tjenester. Du kan jo bruke et akronym, men stadig flere bruker navnet sitt fordi det etter min erfaring gir best respons og tillit i kontakten med andre.

3. bud: Thou Shalt Upload Photos (lots of them)
Last opp bilder av deg selv på de ulike tjenestene, både for å identifisere deg og for å dele informasjon om deg selv og ditt med andre. Du bør kanskje ikke legge ut bildet fra festen der du halvnaken har en lampeskjerm over hodet, men heller vise deg fra en mer konstruktiv side for å by på deg selv. Jeg må samtidig si at jeg ikke ukritisk er enig i dette budet da man alltid skal tenke over hva man legger ut på nette av bilder og informasjon for øvrig. Bordet fanger!

4. bud: Thou Shalt Upload Videos (all you can find)
Alle har videoer i en eller annen form; korte eller lange - lite eller mye. På samme måte som for bilder bør du dele informasjon i form av visuelle data som video. Det kan være et intervju med en fornøyd kunde på en firmablogg, eller en personlig opplevelse på din private blogg. Noen velger å legge ut videoblogger med seg selv i stedet for (eller i tillegg til) å legge ut tradisjonelle prosainnlegg. Steinar Olsen, gründer og daglig leder i Stormberg, er et godt eksempel på det.

5. bud: Thou Shalt Podcast (often)
Hvis du ikke kan eller vil legge ut video, kan du legge ut Podcast. Det betyr at du legger ut lydfiler uten video som folk kan høre på ved å streame eller laste ned. Også her kan du finne kilder til bruk på din firmablogg, eller du kan legge ut Podcasts på din private blogg. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.

6. bud: Thou Shalt Set Alerts (immediately)
Sett opp søk på nettet som gjør at du kan finne ut hva andre skriver om deg eller din bedrift. Det finnes mange tjenester som du kan bruke, og jeg har lenge hatt automatisk overvåkning av mitt navn (Terje Wold) og firmanavn (Invenia). Jeg overvåker også andre uttrykk, og det gir meg en epost hver gang det skrives noe der aktuelle søkeinntrykk inngår. Jeg bruker Google sin tjeneste på dette området.

7. bud: Thou Shalt Comment (on a multitude of blogs)
Du bør kommentere på andre sine blogger eller andre sosiale media (f.eks. Twitter). Det gjør at du viser interesse, uttrykker egne meninger og deltar i den store dialogen som sosiale medier innbyr til. Du bør likevel fremtre med ydmykhet; dvs. at du først lytter og lærer før du kommenterer. Du går vel ikke rett inn i en gruppe på et sosialt arrangement og bare starter å prate. Du lytter før du kommenterer. Jeg håper i alle fall det - for din del.

8. bud: Thou Shalt Get Connected (with everyone)
Vitsen med sosiale medier er å koble seg mot andre personer og nettverk. Uten det blir du en øde øy uten verdi. Du må derfor vise frem dine sosiale medier, og du må aktivt oppsøke andre for å koble deg på det som er av interesse for deg. Du må også oppgi dine sosiale medier på relevante steder. Selv har jeg en signatur i mine eposter der mine (for tiden) mest brukte sosiale media inngår. Den ser slik ut:

Sosiale media: linkedin.terjewold.com | blog.terjewold.com | twitter.terjewold.com | facebook.terjewold.com | dopplr.terjewold.com

9. bud: Thou Shalt Explore Social Media (30 minutes per week)
Verdien av sosiale media kommer ikke av seg selv, og du må faktisk bruke tid på slike tjenester. Har du lite tid, bør du konsentrere deg om kun én eller et fåtall tjenester for ikke å virke fraværende. Det er som nettverksbygging i den fysiske verden; du må bruke tid, oppsøke og være til stede. Så også på nettet. Om så bare 15 minutter pr. dag. Hørtes det mye ut? I så fall bør du kanskje ikke begi deg ut på denne stien. I budets overskrift står det 30 minutter pr. uke, noe jeg mener er for lite.

10. bud: Thou Shalt Be Creative (go forth and create creatively)
Det viktigste budet er det siste; dvs. å være kreativ. Enkelt og greit. Vær kreativ i din bruk av sosiale medier, og har det artig! Husk at andre ønsker å knytte seg til deg (eller din bedrift) dersom du fremstår med utstråling, glede og kreativitet i din kommunikasjon. Men som ellers i livet; alt med måte! Du må tilpasse ditt engasjement til den enkelte tjeneste, den enkelte sammenheng og i forhold til dine omgivelser. Likevel; vær åpen, imøtekommende og høflig (lær deg etikettene på nettet).

Dett var dett! Enkelt og greit - men samtidig så vanskelig. Sosiale medier på nettet er en velsignelse (ikke misforstå) da det åpner helt nye muligheter for de som ønsker å knytte kontakter, skape muligheter og etablere dialog med andre kjente og ukjente mennesker. Jeg har i alle fall hatt glede av det, men det har krevd tid - tid som har vært vel anvendt både privat og for min bedrift.

Det er nå opp til deg selv å plukke ut de budene som føles riktig og viktig for deg - og anvende dem i din bruk av sosiale medier. Hvis du ønsker å lese den originale artikkelen, så finnes den her.

Lykke til! :-)

10.09.2009

Abelia lanserer sin regjeringserklæring før Stortingsvalget

Det er nå kun dager til Stortingsvalget 2009, og mange tenker sikkert på hva de skal stemme. Valget bør være enkelt; stem på de som fremme kunnskap fordi det er fremtidens Norge. Vel, vi er ganske avhengig av kunnskap allerede i dag; men det blir ennå viktigere i fremtiden. Abelia lanserte derfor i august sin regjeringserklæring for neste stortingsperiode der høyeste prioritet blir å skape kunnskapslandet Norge.

Ved lansering av denne erklæringen sier Abelia at dagens rødgrønne regjering tufter sin næringspolitikk på gårsdagens industrisamfunn mens verden går med syvmilsteg mot fremtidens kunnskapsøkonomi. Abelia vil derfor vri fokus fra strukturbevaring til kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Bedre kan det ikke sies om man har omtanke for fremtidens Norge.

Kapital, kunnskap og arbeidsplasser beveger seg i dag uavhengig av landegrenser. Abelia mener det er en illusjon å tro at vi kan opprettholde klassiske industriarbeidsplasser i en global kunnskapsøkonomi. Arbeidsintensiv produksjon vil flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge. Det gjør at Norge må satse på kunnskap i stedet for konkurranseutsatt industriproduksjon som lavkostland gjør billigere og raskere enn Norge.

"Den nye regjeringen kan spare seg arbeidet med å utforme en regjeringserklæring. Vi har allerede gjort jobben for dem", sier Paul Chaffey. Den viser hva som må til for å bygge kunnskapslandet Norge med det mål å gjøre Norge til verdens mest attraktive land å etablere, utvikle og drive framtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv i. Intet mindre! Abelia ønsker også å redusere skatt på arbeid og i stedet øke skatt på forbruk og eiendom. Og det er behov for å reformere Innovasjon Norge og gi forskningsinnsatsen i Norge et historisk løft etter mange hvilekjær de siste årene. I offentlig sektor lanseres tiltak som kan møte eldrebølgen og utfordringene for helsesektoren, og Abelia vil klimavaske regelverket slik at ny klimavennlig teknologi gis forrang. Alt dette er en dyd av nødvendighet for å skape fremtidens kunnskaps-Norge.

Regjeringserklæringen har tittelen "Kunnskapslandet Norge 2009-2013", og den sier innledningsvis at fremtidens internasjonale konkurranse kommer til å handle om å være attraktiv. Regjeringen må ha som ambisjon at Norge skal bli det mest attraktive landet i verden for lokalisering av fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv, noe som krever fokus på tre områder:
 1. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle virkemidler og skape rammebetingelser som gjør det attraktivt for fremtidens næringsliv å lokalisere seg i Norge.
 2. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner slik at disse tiltrekker seg den beste kompetansen og de beste bedriftsrelasjonene.
 3. Regjeringen skal ta ansvar for å skape en samspillende offentlig sektor som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i, og som frigjør ressurser til annen verdiskapende virksomhet.
Erklæringen har dermed tre hovedtema slik figuren nedenfor viser, og den inneholder 50 tiltak som bør lyttes til av den nye regjeringen etter valget - uavhengig av partifarge.

Kunnskapslandet Norge

Da har jeg sagt mitt, og jeg må for ordens skyld legge til at jeg i juni i år ble valgt til styreleder i Abelia. Derfor ivrer jeg for dette, men det bør være et budskap som fenger alle som er opptatt av kunnskap. Utfordringen for politikerne er å forstå fremtidens kunnskaps-Norge og leve opp til de ambisjoner Abelia setter. Abelia har for øvrig tidligere evaluert partiprogrammene mtp. kunnskapspolitikk, og de rødgrønne kom ikke særlig godt ut. Det lover ikke bra dersom de vinner valget på mandag.

Her er den viktige regjeringserklæringen. God lesning - og godt valg!

05.09.2009

Gratulerer UiT! Handelshøgskolen i Tromsø ble offisielt åpnet 4. september

Jeg har tidligere i år skrevet om Handelshøgskolen i Tromsø (HHT), nærmere bestemt den 20. mars når Universitetet i Tromsø (UiT) la ut en nyhet om etableringen av denne nyvinningen ved UiT der det stod at skolen ville starte 1. august i år. For en tid siden ble det lagt ut en invitasjon til den offisielle åpningen den 4. september kl. 12.00 til 15.30 med foredrag fra diverse personer med Eva Joly som det store trekkplasteret. Dog etter at rektor Jarle Aarbakke hadde åpnet det hele med sitt velkomstinnlegg. UiT rapporterte om en storslagen åpning, og her finnes mer info om programmet, foredragsholderne og presentasjonene.

Hva mer kan man si? Ikke annet enn å henge seg på gratulasjonene og fremheve den betydningen dette bør få for næringslivet i regionen og landsdelen. Og jeg har et særlig håp om å at FoU-samarbeidet mellom UiT og næringslivet kan øke, noe som er et uttalt ønske og en viktig målsetting nasjonalt. Men det er ikke enkelt å få til i praksis, og det var jo symptomatisk at næringslivslederne glimret med sitt fravær. Noen få hadde likevel tatt turen, og det er lov å håpe på at det er travle dager som gjør at bedriftsledere ikke kunne avsette en halv dag til festtaler ved åpningen.

Jeg er likevel redd for at det er avstanden mellom akademia og næringslivet i nord som er en like stor årsak. Det må derfor jobbes videre med å stimulere til økt FoU-satsing i næringslivet med tilhørende samarbeid med UiT og andre forskningsinstitusjoner i Norge. Dette tar spesielt Abelia til orde for i sin kunnskapspolitikk, og som nyvalgt styreleder der i sommer har jeg et særlig ansvar for å følge opp dette. :-)

Hva Handelshøgskolen i Bodø mener om denne etableringen, vet jeg ikke. Og jeg så ingen representanter derfra på åpningen. Ei heller har jeg funnet noen nyhet om dette på nettsidene deres. De har har nok vært opptatt med å skjerpe den sunne konkurransen som nå oppstår i nord om studenter, forskere og næringslivssamarbeid.

Jeg avslutter med et dårlig bilde fra min iPhone fra innlegget til Eva Joly. Igjen; gratulerer til HHT og Nord-Norge!

01.09.2009

Twitter har skylden for manglende blogging!

Det rapporteres om at bruken av Twitter går ut over blogging rundt omkring i verden. Det er bare å søke på f.eks. "twitter vs blogging" så får du i skrivende stund 6.990 treff. Dropper du anførselstegn (dvs. eksakt frase), så blir det 348 mill treff! Poenget er å finne artikler som understøtter hypotesen om at twitter (med sine fattige 140 tegn pr. melding) fortrenger blogging (med rik meningsytring i bredt format).

Og man skal ikke google lenge før man finner artikler som understøtter denne antagelsen. Et av mine første treff er et blogginnlegg med tittelen "Blogging is dying; Twitter is to blame". Der anklages nettopp Twitter for å kvele bloggingen hos mange fordi det øyensynlig er så mye enklere og raskere å legge ut tweets. Det å skrive et blogginnlegg tar tross alt mye lengre tid. Forfatter Joseph Jaffe spør: "If blogging is so easy, why are so many of the Web’s legends in their own minds on a blogging downward spiral?". Videre skriver han: "Over the past 3 years, Twitter has caused me to become increasing jittery, scattered and hyperactive. Twitter has turned everything into an elevator pitch. It has marginalized and trivialized everything profound in2 @n abbrv’d #tagline". Poenget er at mange går fra blogging til mikroblogging. Her sier Jaffe: "In all seriousness, there has been a marked shift from blogging to “micro”-blogging and I wonder what we’re sacrificing in the process." Problemet er dermed definert: Tidsklemma gjør at vi heller mikroblogger på Twitter enn å skrive lengre innlegg på bloggene våre.

På den andre siden; det er mange som fremhever gode argumenter for at du skal blogge i stedet for å twitre; f.eks. har DailyBlogTips følgende blogginnlegg: "Twitter less, blog more!". Her finnes mange vektige argumenter for blogging.

La meg være ærlig: Det jeg egentlig prøver å si her, er at jeg har dårlig samvittighet for at det er to måneder siden jeg skrev mitt siste blogginnlegg. Jeg kan skylde på en meget travel jobb før sommerferien, jeg kan bevise at det tok mer tid enn forventet å flytte i juli (ja, jeg har flyttet fra Røstbakken til Workinnmarka), og jeg kan si at august har vært mer krevende enn ventet på jobb med mye reising og møter. Og jeg kan si at jeg tross alt har vært aktiv på Twitter. Men det hjelper ikke; jeg har ikke blogget på to måneder.

Jeg beklager dette, men må samtidig erkjenne at verden neppe har tatt skade av det. Jeg har likevel dårlig samvittighet da jeg en del saker jeg ønsker å formidle ut over 140 tegn. Og da må jeg blogge. Rett og slett. Jeg lover derfor å gripe min bloggepenn oftere i tiden fremover.

29.06.2009

Tromsø-selskapet Pronea skal dekke norske byer med WLAN sammen med engelsk selskap

Det er ikke hver dag jeg har gleden av å formidle at et teknologiselskap fra Tromsø gjør seg nasjonalt bemerket i nyhetsmedia. Det skjedde i dag med Pronea som har lansert planer om å dekke ti norske byer med trådløse soner sammen med det engelske selskapet The Cloud. Det skal skje innen 2012.

image Et søk på Google viser at de fikk mye omtale i media. Det største oppslaget hadde Dagens Næringsliv i sin papirutgave sist lørdag der saken fikk en hel side med overskriften “Bygger sømløst nett”. I ingressen skrev de: “Duoen The Cloud og Pronea planlegger å bygge ut et heldekkende trådløst nett i ti norske byer innen 2012. Når nettet er bygd, vil hvem som helst kunne tilby tjenester på det”. Videre: The Cloud er europeisk imagemarkedsleder innen trådløse bredbåndstjenester som allerede har tilsvarende satsinger i bl.a. London, Göteborg og København. Pronea er et fiberselskap som leverer høykapasitetsnett til offentlige instanser, bedrifter og private.

De to bedriftene har lagd en forretningsmodell som gjør at hvem som helt kan være tjenesteleverandør, og de er avhengig av at så mange som mulig tilbyr sine tjenester på ulike områder. Oslo skal få sitt nett i løpet av september i år, og det skal dekke området fra Oslo S til Slottet og Aker Brygge. Dette vil bli utvidet senere. Utbyggingen i Tromsø starter innen utgangen av året. Byens som skal utbygges er, foruten Oslo og Tromsø, Stavanger, Bergen, Trondheim, Fredrikstad, Sandvika, Skien, Kristiansand og Sandnes.

Pronea og The Cloud lover netthastighet som er inntil 10 ganger raskere enn med 3G på mobilen. Nettene vil være tilgjengelige for PC’er, mobiltelefoner og andre enheter som Nintendo og iPod Touch. Det skal også være rimeligere enn å bruke mobilkommunikasjon. Så alt ligger i prinsippet til rette for at de skal kunne kapre kunder og forhåpentligvis tjene penger på dette på sikt. Tobakksmilliardæren Johan H. Andresen har allerede investert ca. 68 mill i The Cloud gjennom Ferd, så troen på slike nett ser ut til å være stor.

Av kjente media som har dekning av saken kan nevnes Digi, ITavisen og Teknisk Ukeblad. Av mer regionale kanaler finnes Nordlys i Tromsø og Budstikka i Sandvika.

I en nyhet på nettsidene til Pronea sier Adm. direktør Trond Arne Kongsli: “Vi føler vi er med å skrive historie når vi sammen med The Cloud sørger for å bringe Norge i tet innen trådløs bredbånd. Mens 3G mobilnett vil dekke hele landet vil våre trådløse bynett være billigere og bedre, men også helt nødvendig for å håndtere den voksende datatrafikken i byene”. Konsernsjef Steve Nicolson i The Cloud sier på sin side: “Byer rundt i verden ser nå behovet for å sikre rask trådløs internettaksess i tråd med den opplevelsen forbrukere og bedrifter ønsker og forventer. Utbredelsen av laptops med innebygget Wifi og smartphones øker raskt. Dermed øker også behovet for et WiFi som et tillegg til 3G-nettene, både for å møte kundebehov og håndtere økende datatrafikk fra mobilapplikasjoner. Norge har alltid ligget i tet i den mobile internett-revolusjonen og utrullingen vil styrke denne posisjonen”.

Til slutt en liten reklamesnutt: Mitt selskap Invenia har i lengre tid samarbeidet med Pronea om utvikling av et nytt løsningskonsept for sikker lagring, deling og samarbeid på Internett med tjenesten Yoobits. Den planlegges nå at den også skal tilrettelegges for satsingen omtalt ovenfor.

Gratulerer med spennende satsing!

27.06.2009

Tidslinje for det iranske valget fortalt med Twitter

Det har vært sagt og skrevet mye om valget i Iran som i seg selv er en tragisk historie om hvordan presteskapet og eliten raner til seg makt på bekostning av demokratiet. Det skapte som kjent store og modige opptøyer mot sittende president og hans maktelite. Det er foreløpig temmet, men hvem vet hva som ulmer over overflaten.

image Det vi imidlertid vet er at det ble skrevet historie knyttet til disse opptøyene. Det er første gang at sosiale medier har ledet an i informasjonsstrømmen til og fra en slik situasjon der makthaverne prøvde å stoppe informasjon ved å kaste ut journalister, kontrollere tradisjonell media og stenge ned viktige Internett-tjenester. Likevel ble sosiale media en svært viktig informasjonskanal, og kanskje viktigere enn CNN og andre TV-media som tidligere har rådet grunnen i slike situasjoner. Og det var uten tvil Twitter som fikk all oppmerksomhet, og det strømmet millioner av tweets inn og ut av Iran i dagene rundt opptøyene. Selv Obama skal ha bedt Twitter i USA om ikke å ta ned systemet for oppdateringer disse dagene for ikke å stoppe informasjonsstrømmen.

Et søk på Google på begrepet “twitter+iran” ga i skrivende stund ca. 97,4 millioner treff! Og media og blogger har skrevet mye om dette fenomenet, og jeg skal ikke kaste meg på den bølgen. Derimot ønsker jeg bare å nevne en artikkel hos Newsweek i går der de oppsummerer tidslinjen i det iranske valget med utvalgte tweets fra Twitter. Det er både interessant og historisk å lese dette da det så tydelig viser det nye skiftet der bruken av sosiale media var den viktigste kilden til informasjon, engasjement og involvering over hele verden. Man kunne i praksis følge situasjonen realtime ved å følge Twitter-strømmen.

Newsweekhar kalt artikkelen “A Twitter Timeline of the Iran Election” der ingressen er som følger: “In some ways, social media defined the protests surrounding Iran's election. Here are the most noteworthy events, as told through tweets”.

Som innledning skriver de følgende: “The disputed June 12 Iran presidential election and the ensuing chaos were noteworthy not only for the swiftness with which the government cracked down on protesters but also for the role social media sites helped play in disseminating critical images and news. This was especially true after foreign journalists were essentially barred from reporting. Twitter, in particular, played a key role, allowing opposition supporters to communicate and organize protests, as well as to pass on information about what was happening on the ground to one another and the outside world. Below, we offer a rough timeline of events since the June 12 election, along with a daily sampling of tweets about events in Iran.”

Så kommer selve historien, fortalt med tweets fra Twitter, som starter med valgdagen 12. juni og som strekker seg til 25. juni. Jeg skal nøye meg med å gjengi en av de siste meldingene i historien: “All shops was closed - nowhere to go - they follow ppls with helicopters - smoke and fire is everywhere #Iranelection”. Resten kan den kunnskapstørste leser finne her.

image
Jeg valgte å blogge om dette i stedet for å legge ut en tweet med lenke til Newsweek fordi historien markerer en stor milepæl i bruken av sosiale medier i en svært viktig politisk hendelse av global betydning. Det markerer ganske sikkert starten på et nytt paradigme der bruken av slik teknologi vil lede an i informasjonsstrømmene i fremtidige konflikter. Det betyr ikke at alle tweets er riktige fordi noen vil fristes til å publisere usann informasjon; som tilfelle er i andre medier også. Uansett har det skapt større oppmerksomhet mot sosiale medier, noe som vil stimulere til økt bruk på ulike områder i samfunnet.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe!

24.06.2009

Ja, jeg er valgt til ny styreldeder i Abelia

Den 18. juni var det generalforsamling i Abelia i Næringslivets Hus hos NHO på Majorstuen i Oslo. Styreleder Grete Faremo var på valg etter fem år i styret; de tre siste som styreleder.

For meg, som satt på andre rad, var dette en spesielt øyeblikk. Jeg var nemlig innstilt som ny styreleder, noe jeg hadde takket ja til imagenoen dager i forveien med respekt og spenning. Det var ikke spenning ved selve valget; det var derimot spennende å bli valgt inn i et så viktig verv for næringslivet i landet. Sannsynligvis det viktigste vervet dersom man ønsker å påvirke utviklingen av det kunnskapsbaserte Norge i årene fremover. Og det ønsker jeg å gjøre sammen med et meget kompetent styre og administrasjon med Adm. dir. Paul Chaffey i spissen av et team bestående av 18 engasjerte ansatte. Mer info om valget ble lagt ut på Abelia sine nettsider her.

Lykkeønskningene strømmet på etter generalforsamlingen; både fra deltagerne, på SMS og Twitter. Spesielt det siste siden Paul Chaffey la ut en melding umiddelbart etter valget.

Det nye styret er som følger:
- Terje Wold, Adm. direktør Invenia iLab, Tromsø (styreleder)
- Kristen Ulveseter, Direktør Det norske Veritas, Oslo (nestleder)
- Arne Bergby, Adm. direktør It’s learning, Bergen
- Ivan C. Burkow, Adm. direktør NORUT, Tromsø
- Kari Gjetrang, Adm. direktør Expology, Oslo
- Sigurd Grytten, Adm. direktør Burson-Marsteller, Oslo
- Ragnar Kårhus, Leder Telenor i Norge, Oslo
- Berit Laastad, Daglig leder Bedriftskompetanse VINN, Bodø
- Anngjerd Pleym, Forskningssjef SINTEF, Trondheim

Etter generalforsamlingen var det den årlige sommerkonferansen til Abelia som denne gangen hadde temaet “Kunnskapslandet Norge” med nye perspektiver, samtalegrupper, politisk verksted, kunnskapsdebatt og sosialt samvær med middag på kvelden. Nok en gang en engasjert, kunnskapsrik og vellykket sommerkonferanse.

Her er noen stikkord om Abelia:
- NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter
- Over 700 medlemsbedrifter med ca. 30.000 ansatte
- Medlemmer innen IT, telekom, undervisning, forskning og konsulent
- Etablert 19. juni 2001
- Ledes av Paul Chaffey

imageAbelia har fått sitt navn etter den verdenskjente norske matematiker Nils Henrik Abel (1802-1827) som et symbol på norsk vitenskap og kunnskap. Det peker mot at forskning og kunnskapsutvikling er grunnstenen for utvikling av et framtidig Norge. Logoen understreker dette budskapet og kan tolkes som et sprang fra industrisamfunnet til kunnskapssamfunnet; eller som en sol som står opp over et nytt landskap.

Abelia er en arbeidsgiverorganisasjon som også jobber for medlemmenes næringspolitiske interesser basert på sine visjoner og mål fundert på gitte vedtekter. Abelia inngår i NHO-familien, og kan derfor tilby mange møteplasser i form av ulike nettverk, fora, seminarer og prosjekter. Paul Chaffey har vært Adm.image direktør i Abelia siden starten i 2001, og han kom da fra en direktør-jobb i Statoil. I perioden 1989-97 var han en kjent SV-politiker og stortingsrepresentant fra Akershus. Han var medlem av Utenriks- og konstitusjonskomitéen 1989-93 og styreleder i NUPI 2002-05. Nå har hans politiske engasjement knyttet til det kunnskapsbaserte næringslivet, noe Abelia nyter godt av.

La meg til slutt nevne at jeg kjenner Abelia godt fra tidligere. Jeg var styremedlem fra starten i 2001 til 2005 når jeg fratrådte pga. uttjent tid på fire år. Vår første sak i juni 2001 var ansettelse av Paul Chaffey. Det var enstemmig. :-) Fra 2005 har jeg vært leder av valgkomitéen i Abelia før jeg nå altså er tilbake som styreleder.

Ringen er sluttet, og jeg ser frem til å bidra til å videreutvikle Abelia og det kunnskapsbaserte Norge de neste årene.

19.06.2009

Nærings- og handelsdepartementet oppretter strategisk råd for små og mellomstore bedrifter

La meg si det først som sist: Jeg er glad for å være medlem i det nye strategiske rådet for små og mellomstore bedrifter som regjeringen har opprettet i regi av Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Jeg ønsker med dette å formidle hva dette dreier seg om basert på nyheten på NHD sine nettsider.
imageDet hele startet med lanseringen av regjeringens innovasjonsmelding den 5. desember i fjor med den klingende tittelen “Et nyskapende og bærekraftig Norge”. Det bærer bud om et ønske og ambisjoner om å gjøre noe på dette området. Det forplikter! Og forventningene ble ikke mindre av at pressemeldingen inneholdt følgende uttalelse:

“Regjeringen vil også legge vekt på en god dialog med næringslivet og etablere et strategisk råd for miljøteknologi og et strategisk råd for små og mellomstore bedrifter.”

Jeg er medlem av NHOs Utvalg for Mindre Bedrifter, og der la vi spesielt merke til denne uttalelsen – men forventning til oppnevnelsen av dette rådet. Den 4. mai i år fikk jeg en epost fra NHD med invitasjon til å delta i det strategiske rådet. Jeg trengte ikke tenke meg om fordi dette er et viktig verv for å bidra til å skape en god SMB-politikk. I mandatet heter det bl.a:

“Det strategiske rådet for små og mellomstore bedrifter skal være et rådgivende organ for nærings- og handelsministeren i saker som gjelder små og mellomstore bedrifter. Medlemmene i rådet skal ta opp til behandling både konkrete saker og forhold av mer generell art. Rådet skal gi innspill til arbeidet med en overordnet næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter. Etter at strategien er ferdigstilt, skal det strategiske rådet følge arbeidet med implementering av strategien og gi råd om ytterligere tiltak for å bedre vilkårene for små og mellomstore bedrifter i Norge.”

imageVidere heter det: “Rådet skal ha en god dialog med små og mellomstore bedrifter/entreprenører om deres utfordringer, og legge vekt på å formidle innspill om politikkutforming på området. Det strategiske rådet skal bidra til at relevante nasjonale og internasjonale erfaringer bringes inn i regjeringens arbeid for å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter.

Hvis vi skal gå ut fra mandatet, er dette en voksen og viktig oppgave rådet har påtatt seg. Det skal møte statsråden 2-3 ganger pr. år med tillegg av andre møter, utvalg og innspill. NHD har selv lagt ut en nyhet om saken den 15. juni der de 18 deltagerne i rådet er angitt med navn og organisasjonstilknytning. Her må det nevnes at Tromsø har vært så heldig å få med to deltagere. I tillegg til meg deltar også eier Anne Brit Andreassen av Emmas Drømmekjøkken som sannsynligvis er den beste restauranten i Tromsø. Det synes jeg.

Nyheten om dette rådet er gjengitt i ulike media, og jeg skal nøye meg med å referere omtalen hos Abelia og NHO.

imageLa meg til slutt nevne at statsråden på slutten av møtet sa at regjeringen vil nedsette et utvalg for å utrede en enklere lovgivning for norske småbedrifter innen selskapsrett, regnskap og revisjon. Det var et konkret innspill fra rådet tidligere i møtet, og er omtalt i nyheter fra NHD og NHO.

Det er alltid en fare for at slike regjeringsoppnevnte råd er spill for galleriet og at de ikke gis reell påvirkningsmulighet. Jeg vil la tvilen komme tiltalte til gode, og ser frem til det videre løpet der rådet skal bidra til både politikkutforming og implementasjonsoppfølging.

Spørsmålet er om vi eksisterer etter høstens valg. Stay tuned! :-)

14.06.2009

Fem erfaringer fra ledere som lykkes med Twitter

Jeg beklager at jeg ikke har blogget på et par uker, men det har vært uvanlig mye mye reising og møteaktivitet i det siste. Ikke det at bloggen min nødvendigvis har vært savnet av andre, men det bringer meg ut av en viktig vane; dvs. det å uttrykke egne meninger og synspunkter via en slik kanal.

imageHer er imidlertid et blogginnlegg om noe viktig; dvs. erfaringer fra ledere som lykkes med Twitter. Det er inspirert av et innlegg jeg leste på Mashable. Selv om du kan lese artikkelen selv, velger jeg å gjengi essensen og hovedpunktene her.

Jeg har tidligere skrevet flere blogginnlegg om Twitter, og det er ikke tvil om at tjenesten er et tveegget sverd: På den ene siden opplever Twitter en enorm global utbredelse og suksess for tiden, på den andre siden er det mange som ikke helt skjønner hva det er og hvordan det bør brukes. Det gjelder spesielt ledere som både har lite tid til å sette seg inn i nye løsninger og til å bruke dem på en hensiktsmessig måte.

Likevel, noe finner ut at det, prøver seg frem og lykkes slik nevnte artikke poengterer: “Those who know how to use Twitter well consistently demonstrate five truths about how a CEO - or any leader - should speak when they step into the Twitter spotlight. Emulating how they do it can help other executives get a huge return on their investment when using Twitter and avoid doing any damage to their brand.” Motsatt kan det å mislykkes ha tilsvarende dårlig effekt: “Of course, when they get it wrong, it can be damaging to the brand experience their company works to cultivate.”

Dette tilsier at det er viktig å lære av ledere som lykkes med Twitter, og nedenfor gis en kort oppsummering av fem viktige erfaringer:

1. They are their brand’s conscience:
For most consumers, an ideal CEO is someone who uses their power to make sure a brand keeps its promises. As a business leader on Twitter, that should be your platform.

2. They don’t sell – They share:
Twitter isn’t advertising, it’s a conversation. Great executive tweeters don’t try to sell to their followers, they try to engage them in a personal way. They share things about their company’s corporate culture, their leadership values, the great people around them.

3. They are real human beings:
On Twitter, what you talk about is who you are. Every Twitter user’s update history paints a true portrait of their character and what matters to them. So, the best executive tweeters are real people and sound like real people — always.

4. They write well:
Nobody will say so out loud, but believe me: Bad grammar and punctuation, or hasty abbreviations to get the character count down to 140, are just a little too humanizing. Great leaders are characteristically great communicators, and it’s no different on Twitter.

5. They commit:
The best executive tweeters are people who have decided to join the party. They tweet a few times a day, and do so at least a few days a week. They build a community and become familiar with their followers. They establish relationships, running jokes, and a personality that defines them.

Resten av artikkelen finner du her. Så hvis du er en leder, i privat eller offentlig virksomhet, så har du kanskje lært noe nå.

Lykke til med dine ledertweets!

29.05.2009

Værmelding for pinsen: Tromsø skiller seg ut!

Ved en tilfeldighet stakk jeg innom yr.no i ettermiddag for å sjekke været for pinsehelga. Ikke det at jeg trodde at den heller kjølige værmeldingen for Tromsø skulle ha snudd til det bedre, men det var greit å få bekreftet at det ikke skulle bli helt topp.

Det var med et smil jeg så Tromsø på forsiden av yr.no, og da midt blant viktige byer i Norge og verden for øvrig. Tromsø liker jo egentlig å skille seg ut, være litt spesiell, en by for de store anledninger som ordfører Arild Hausberg liker å si det.

Og spesiell var vi jo på yr.no også denne ettermiddagen som bildet nedenfor viser. Absolutt en spesiell by - også på værekartet.

God pinse! :-)
image

27.05.2009

Tilgang til Internett er viktigere enn tilgang på mat. I alle fall på flyplasser.

Det melder Teknonytt som refererer til en undersøkelsen fra American Airlines og HP som viser at WiFi er særdeles viktig på flypasser; spesielt for forretningsreisende. Faktisk mener hele 47 % at trådløst WiFi er helt fundamentalt, og mer enn 30 % viktigere enn tilgang på mat.

image

Et annet interessant resultat er at det verken er forsinkede fly eller endeløse køer som er mest irriterende for de reisende. Hele 67 % mente at det er flate batterier som er mest irriterende.

Undersøkelsen viste også at effektiviteten til forretnings-reisende faller betydelig etter boarding, noe som nok skyldes manglende Internett-tilgang på flyene. Det er heldigvis flere flyselskaper som har innført Internett-tilgang på visse ruter, noe jeg mener alle vil tilby i fremtiden.

Jeg kan underskrive på resultatet av undersøkelsen. Artikkelen finnes i sin helhet her.

God flytur!

21.05.2009

Bedriftshjelp.no fra NHD viser vei i jungelen av støtteordninger for næringslivet

Jeg oppdaget tilfeldig at Nærings- og handelsdepartementet har etablert Bedriftshjelp.no som gir oversikt over offentlige støtteordninger for næringslivet.

image

En rask screening av nettstedet viser en strukturert og god oversikt over støtteordninger inndelt i følgende kategorier:

 • Starte bedrift
 • Drive bedrift
 • Internasjonal satsing
 • Forskning og utvikling
 • Nettverksbygging
 • Lokaler/utstyr

For veldig mange er det vanskelig og tidkrevende å finne en samlet oversikt over slike støtteordninger, og man må gjerne innom ulike aktører og nettsteder. Her er alt samlet på ett sted, noe som viser vei i den jungelen av ordninger som eksisterer.

Tjensten er i prøvedrift for at brukerne skal få påvirke endelig utforming. Den skal etter planen inn som en del av Altinn i fremtiden.

Sylvia Brustad og hennes NHD har fått mye pepper i det siste i Aker-saken. Her skal hun få en blomst for et godt initiativ!

20.05.2009

Hvordan bygge et personlig brand på Twitter

Twitter fortsetter sin uhemmede vekst, og har nå over 6 millioner brukere. Det er nylig publisert statistikk som viser at mange forlater Twitter innen en måned, så tjenesten er avhengig av en stadig tilgang av nysgjerrige sjeler for å fortsette veksten. Det ser ut til å virke så langt. Nok om det.

Når man har overvunnet spørsmålet om hva Twitter egentlig er, og hvordan det brukes rent funksjonelt, melder ofte spørsmålet seg om hvordan man skal bruke det. Privat, i jobb, seriøst, imagetil fjas – eller en salig blanding. Det finnes mange blogger som gir råd om dette, uten at jeg skal gå inn på det her selv om jeg har lest en del av dem for å skjønne mer av dette fenomenet. Det jeg imidlertid ønsker å formidle nå, er hvordan man kan bygge et personlig brand på Twitter. For det er fullt mulig, og faktisk ganske effektivt dersom man svarer på noen grunnleggende spørsmål.

I stedet for at jeg skal ramse opp mine erfaringer, vil jeg heller henlede oppmerksomheten til et blogginnlegg i dag på Mashable som ofte skriver om Twitter. Artikkelen heter “HOW TO: Build Your Personal Brand on Twitter”.

Du kan lese den selv, men jeg gjengir de seks hovedpunktene her slik at du kan vurdere om det er noe å bruke tid på.

 1. Claim your Twitter handle: Sørg for å registrere ditt navn på Twitter før andre tar det. Brukernavn her begynner å bli like viktig som å registrere sitt domenenavn.
 2. Decide how you want to brand yourself: Dette er et nøkkelspørsmål. Representerer du bedriftens navn, deg som ansatt eller privatperson? Skriv en god bio og lag evt. en spesiell bakgrunn for å støtte brandet du profilerer.
 3. Become known as an expert or resource: Samme regel her som på en ordinær blogg; skriv gjerne om forhold du er en ekspert eller ressurs på. Da får du mange trofaste followers.
 4. Establish a Twitter marketing plan: Dette er viktig! På samme måte som en blogg eller en ordinær webside, bør du lage en plan for markedsføring av din Twitter-konto.
 5. Utilize third-party applications: Det finnes veldig mange applikasjoner for ulike anvendelser av Twitter. Søk på Google eller se på Mashable som skriver mye om Twitter.
 6. Form a Twitter “Mastermind Group”: Dette er grupper av individer som støtter hverandre i markedsføring og kunnskapsdeling. En effektiv måte å bruke Twitter på.
Vel, det var bare et innspill fra Mashable via meg til hvordan du kan bygge et brand på Twitter. Det er opp til deg å gjøre noe med det.

Jeg har tidligere skrevet mye om Twitter på bloggen min, noe du kan finne ved å søke på ordet "Twitter" i søkefeltet i bloggen. Er du ny med Twitter, er kanskje "Twitter for dummies" et sted å starte. :-)

Follow me on Twitter @terjewold.

24.04.2009

Dette visste du garantert ikke!

Her er en video med garantert mye ukjent og overraskende informasjon. For de fleste. Jeg sier ikke at dette er nyttig, men det er interessante poenger her. Det er uansett egnet til å briefe med i samvær med andre, så jeg formidler dette som en fin kunnskapskilde før helgas sosiale lag - slik at du har noe å prate om. :-)

Her er noen forslag til konversasjon basert på videoen: "Visste du at 25 % av Indias befolkning med høyest IQ er flere enn antall innbyggere i USA? Nei, men nå vet du det." Eller: "1 av 8 par som giftet seg i USA det siste året møttes online? Er du forresten på Facebook?". Eller: "Landet med høyets penetrasjon av bredbånd i verden er Bermuda. USA er nr. 19. Tenk på det!" Eller: "Det er 31 milliarder søk på Google hver måned. Hvem fikk disse spørsmålene før Google?". Eller: "En uke med informasjon fra avisen The New York Times er mer enn én person kom over i hele sitt liv på 1800-tallet".

Resten finner du nedenfor.Jeg datt over denne videoen på bloggen til Hege Guttormsen i Abelia. Besøk den gjerne for mer inspirasjon.

Ha ei kunnskapsrik og sosial helg!

23.04.2009

Studenten som skapte storm mot Warner Music med 140 tegn på Twitter

Her er en interessant og selvopplevd historie om hvordan Twitter skapte storm på få timer i går kveld - med overgang til orkan styrke i dag. Den går som følger:

I går kveld, mens jeg satt og jobbet foran PC’en, tikket følgende tweet inn på Twitter ca. kl 19:

imageimage
Den kom fra Even som er en 18-årig student fra Asker. Han var tydeligvis irritert på iTunes sin distribusjonsstrategi. Og som mange andre valgte han å kaste ut et spark på Twitter. Uskyldig nok så det ut til. Terje Pedersen hos Warner Music Norge likte ikke dette sparket, så han svarte Even barskt på Twitter:

image image
Da jeg så det, tenkt jeg: Oj, nå blir det bråk! Dette kommer til å skape en Twitter-storm! Jeg tok feil; det har skapt en Twitter-orkan! Få minutter etterpå strømmet tydeligvis meldingene på hos begge der Terje (altså ikke meg) prøvde å parere og stoppe det som var i emning ved å skrive følgene Twitter-melding til Even:

@
evensr Ojsan, her har det skjedd ting. 30 nye followers på kort tid tyder på engasjement. Unnskyld til Even om du ble støtt.

Gjett om det hjalp? Nope! Ved å se litt på Twitter-strømmene til Even, kan man se mange støtteerklæringer og et ønske om å hevne usakligheten fra Terje (fortsatt ikke meg).

La meg gjøre en veldig lang historie litt kortere: Kort tid etter dette (i går kveld) ble det lagt ut et blogginnlegg på engelsk av Thomas Moen med en Twitter-melding om å gi den en stemme på globale Digg.com. Jeg og mange andre gjorde det; faktisk så mange at Even litt senere meldte at den hadde nådd forsiden til Digg – noe som betyr veldig mange stemmer. Dermed var nyheten ute globalt distribuert gjennom det mest brukte nettstedene for nyhetsstemmer på nettet. Genialt gjort av støttespillerne til Even. I skrivende stund har dette innlegget fått 823 digg med 123 kommentarer. Ikke verst! Og så var det kveld og Even meldte på Twitter at han skulle legge seg (!).

Det var den historien, kan man da tenke seg. Men nei, i dag tiltok det hele i styrke fordi dette nå var blitt en global nyhet som media i inn- og utland tok tak i. Et Google-søk på “warner+drittunge” innsnevret til de siste 24 timene gir nå 396 treff; bl.a. digi.no som skrev følgende om digg-aksjonen: “Innlegget ble stemt på av en rekke brukere på digg.com, og nådde til slutt forsiden. For deg som ikke kjenner digg.com er dette en nettjeneste der brukerne stemmer frem de beste sakene akkurat nå, og å nå forsiden på digg er en bragd som gir uante mengder trafikk; faktisk så mye at Moens opprinnelige blogg gikk ned for telling slik at han ble nødt til å flytte blogginnlegget.”

NA24.no har også kommentert saken, og de skriver følgende om Terje Pedersen: “Litt senere onsdag kveld kommer Pedersen på bedre tanker og beklager det hele i kommetarfeltet på bloggen til Snever; - Det burde jeg aldri gjort, og selv om skaden er uopprettelig, så vil jeg gjerne be om unnskyldning for å ha skrevet en slik flåsete slengbemerkning, i stedet for å ta han på alvor. Som en annen twitrer fikk fortalt meg, så befinner jeg meg tross alt på bortebane, skriver han i kommentarfeltet til bloggeren. Når NA24 Propaganda tar kontakt med Warner Bros torsdag vil de ikke opplyse hvilken stilling Terje Pedersen har ved selskapet. Litt senere opplyses det at Pedersen er ansvarlig for norske artister og at han er sykemeldt torsdag.” Hele beklagelsen fra Pedersen kan leses på Even sin blogg her. Utrolig hva en liten Twitter-melding kan bety!

Even, som for et døgn siden var en ukjent student fra Asker, ble på få timer og over natten kjent internasjonalt for sine 140 tegn på Twitter. Han har dermed fått sine 15 minutters berømmelse! Nå vil nok berømmelsen forsvinne like fort som den kom (i alle fall i bred skala) slik tilfelle er med mye annet på nettet. For Even er nok dette veldig kult midt i russetiden. :-) Det som imidlertid vil stå igjen som en påle etter dette, er et tydelig eksempel på det paradigmeskifte sosiale media på Internett utgjør. Ikke bare kan ukjente individer bli kjent over natten (i den grad det er av interesse), men viktigere er å skjønne at bedrifter kan rammes meget hardt og uventet av små utspill fra intet fra ulike kanaler på Internett. Det betyr at både privat og offentlig virksomhet må ta disse nye nettbaserte kanalene på alvor ved å bygge kompetanse og lage strategier for hvordan dette skal (evt. ikke skal) anvendes. De fleste er ikke her; de vet nesten ikke at slike kanaler finnes. Rekk opp hånden de av dere (bedriftsledere) som kan si at dette er kjent stoff. Og hvor mange av dere igjen har en strategi for sosiale media og nettbaserte kanaler? Vel, da er det mange som har en jobb å gjøre.

Det er helt sikkert at enhver virksomhet vil bli truffet av den sterke bølgen som Web 2.0 representerer mtp. involvering og engasjement fra brukerne og kundene. Spørsmålet er bare når det vil skje. Dette har til nå vært sett på som ufarlig og privat syssel på fritiden. Nå er Twitter og andre sosiale media på full fart inn i profesjonelt virke under betegnelsen Enterprise 2.0. Bare søk på nettet, så får du svar!

Jeg har tidligere blogget mye om Twitter fordi det er et meget interessant fenomen. At jeg skulle få anledning til å følge denne historien live fra den første meldingen i går kveld og frem til i dag, var både spennende og lærerikt. Jeg hørte nylig Even på NRK P2, og en av hans siste tweet er i skrivende stund som følger:

Akkurat i det jeg trodde #drittunge var over, får jeg mail fra TV2 Nyhetskanalen med forespørsel om å stille direkte lørdag morgen. Vilt!


I følge Even har ikke jobbintervjuene latt vente på seg i dag, han får sikkert mange forespørsler om å holde foredrag – og han får nok ekstra knuter på russelua si. For imageWarner Music Norge er situasjonen en helt annen; de slikker nok sine sår. Men som alt annet på nettet; strømmen av nyheter er stor og neste begivenhet har allerede tatt over i media. Even er snart glemt av de store massene, og Warner jobber videre med sitt. Men eksemplet bør stå seg over tid (i alle fall på min blogg).

Moral: David kan slå Goliat med en enkel digital slynge!

21.04.2009

"Curlingbarna" tar med mamma på jobbintervju

imageDet måtte skje når "curlingbarna" vokser til og skal søke jobb: De tar med mamma på jobbintervju! For hva skal disse unge menneskene, som er vant til å få ting i hendene uten særlige anstrengelser, gjøre når de møter noe så krevende som et jobbintervju? Mannskapet, dvs. foreldrene, har kostet isen for dem hele tiden for at livet skal gå så glatt som mulig. Halledussan!

Nå skal altså curlingbarna ut i arbeidslivet, og da må de koste isen selv. Eller? Nei, en ny undersøkelse viser at ikke alle gjør det i hht. en artikkel hos ukeavisenledelse.no i dag:

 • 13 prosent av intervjuede ledere sier at de er blitt kontaktet av en ansatts mor eller far fordi han eller hun ønsker å prate om eller løse et spørsmål mellom den ansatte og sjefen.
 • 8 prosent er blitt kontaktet av den ansattes foreldre fordi de vil diskutere den ansattes lønn, vilkår eller arbeidsforhold.
 • 9 prosent av lederne har opplevd at mor eller far har vært med sin sønn eller datter på jobbintervju.

Snu tallene og da ser man heldigvis at ikke alle tar med mamma på jobbintervju. Det betyr at det er mange selvstendige, kompetente og lovende unge mennesker der ute som skal inn i arbeidslivet. Mer eller mindre ustødig på den glatte isen som voksenlivet kan være.

Vil du vite mer om "curlingbarn"? Et søk her på Google gir i skrivende stund 1.290 treff.

Kost i vei! :-)

19.04.2009

Jens Stoltenberg om Twitter på #APLM

Jeg hadde ikke tenkt å skrive flere innlegg på bloggen min i dag; jeg har tross alt andre ting å gjøre på en søndag. Men akkurat nå fikk jeg inn en tweet på Twitter der det stod følgende:

"jensstoltenberg Jeg nevnte twitterdebatten i min tale til #aplm i dag. Her kan du se klippet http://tinyurl.com/jenstwitter"

Og det stemmer! Statsministeren i egen høye person pratet varmt om både Twitter, Facebook og nettsamfunn - og sa at det er spennende for "oss som har fylt 50". Tja, det er det helt sikkert.
Det er forresten mye spennende som skjer på nettet for tiden mtp. politikeres bruk av sosiale media, noe jeg blogget om litt tidligere i dag. Mest oppmerksomhet synes AP og SV å få for tiden med twitringen til Jens Stoltenberg og Bård Vegar Solhjell.

Høyre har mye bra på nettet, men de er ikke helt med i mediebildet (ennå). Det er ikke lenger nok å ha en fin nettside for enveis kommunikasjon fra partiet til folket. De og andre bør komme seg lengre opp på banen og utforske de mange nye sosiale media som skaper interaksjon, dialog og involvering. Ha gjerne en nettside, men det er ikke nok i 2009! Jeg følger mange politikere på Twitter, men det er noe tafatt over de fleste. Jeg skjønner at det er krevende å presse inn nye kanaler i en travel politikerhverdag, i tillegg til at det er nytt for mange. Da bør man kanskje heller avstå enn å sende ut et par kjedelige tweets om dagen eller ha en blogg som støver ned på nettet. Det samme gjelder naturligvis for andre som ønsker å bruke nettet til å formidle sitt budskap; inkl. ledere i næringslivet.

Paul Chaffey skrev nylig et innlegg på sin blogg med en evaluering av politikerbloggene for norske partier, noe jeg har kommentert her.

Skjønte du forresten hva #APLM i overskriften betyr? Gratulerer; du er i så fall en aktiv Twitter-bruker! :-)

“Kvifor sosiale medier", spør Solhjell i DN

image I et lite innlegg nederst på side 3 i Dagens Næringsliv den 14. april spør og svarer kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell hvorfor sosiale medier er viktig i poliltikken.

Artikkelen finnes ikke på dn.no, noe som gjør at jeg ikke kan linke til den. Derfor må jeg gjengi den har som grunnlag for å få frem budskapet i bruken av sosiale medier sett fra en sentral politikers ståsted. Det er altså ikke meningen å bedrive ren artikkeloppgulp.

Så til Solhjell: Han åpner med å si at vi er vant til at politikk skjer i massemediene der det er enkelt å nå mange mennesker. Sosiale medier på netter er det motsatte; det gjør det lettere for mange å nå hverandre og for mange å nå den ene. Sosiale medier gjør det også langt enklere å bli en deltager, og vi kan nå selv produsere innhold på nettet. Slike medier gjør det også enklere å samtale, treffe mange mennesker og utsette seg for spørsmål fra dem.

Dette er en ganske god oppsummering av sosiale medier sett fra en politikers ståsted. Videre sier han at politikerne må skjerpe seg og bruke mulighetene i sosiale medier på en bedre måte. Det mangler ikke på mennesker eller seriøse tema å skrive om; men det mangler politikere og politiske system som aktivt oppsøker samtalen.

Politikerne kan bruke sosiale media dersom de ønsker dialog fremfor monolog, noe som innebærer tre viktig punkter:

 1. Politikerne må delta der folk er, dvs i store sosiale nettverk slik det er mulig på Internett.
 2. Politikerne må delta sosialt, dvs. svare på spørsmål, diskutere og lytte til synspunkter.
 3. Politikerne må selv etablere kanaler som publikum kan nå dem på, og de må ta med seg sine partier og departementer.

Fortsatt er det ikke dumt sagt. Han avslutter med å si at mye gjenstår før sosiale medier fungerer godt politisk. Det er jeg helt enig i siden det først er de siste par årene at det virkelig har slått gjennom som medium på nettet. "Vi har brukt 2500 år på å få det representative demokratiet til å fungere brukbart, så vi tåler at det tek litt tid med sosiale medier også", er siste setning i artikkelen. Jeg tolker det dit hen at han vil gi de sosiale mediene på nettet 2500 år på å utikle seg. Ikke sikkert han er kunnskapsminister da. :-)

Min oppsummering: Jeg er ikke partipolitisk medlem i noe parti, og har evig nok med å være bedriftsgründer og skape arbeidsplasser gjennom å drive frem egne virksomheter. Politikk er likevel et viktig grunnlag og en rammebetingelse for oss entreprenører og småbedriftsledere, og derfor er næringspolitikk viktig. Det betyr igjen at politisk påvirkning er viktig, noe som krever tilgang til informasjon, mulighet for å nå sentrale politikere og partier, etablere dialog i stedet for monolog etc; dvs. det Solhjell skriver om i sin artikkel. Sosiale medier er en slik mulighet, og den er på full fart inn i det politiske landskap som følge av Obama-effekten fra valgkampen i USA i fjor og stadig økt fokus på særskilte tjenester som f.eks. Twitter og Facebook slik jeg har skrevet om tidligere.

Jeg må likevel innrømme at SV ikke står mitt politiske hjerte nærmest pga. deres manglende næringspolitikk. Så jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gi min "stemme" til SV i en slik sak som dette. Artikkelen, som er kort og litt unnselig nederst på side 3, fanget likevel min interesse da den har et viktig budskap jeg ønsket å formidle. Det er ikke bare politikerne som må få øynene opp for bruken av sosiale medier til det som populært kalles Web 2.0. Også bedriftene må våkne da utviklingen nå skjer i forrykende fart over mot det man i næringslivet kaller Enterprise 2.0.

Det skal bli spennende å se hvor mange politikere som tar i bruk sosiale medier på en god måte i valgkampen; og ikke bare slenger ut en Twitter-melding i ny og ne. Faren er likevel stor for at interessen og bruken stuper brått etter valget til høsten. Men frem til da kan vi jo ha fornøyelsen av å nå politikerne på en enklere og bedre måte enn noen gang tidligere. Jeg har allerede gitt mange innspill til politikere jeg følger på Twitter, herunder Solhjell.

Til slutt: Min positive omtale av Solhjell må ses isolert i forhold til denne artikkelen, og det betyr heller ikke at SV får min stemme til høsten! :-)

18.04.2009

Har du lyst til å twitre for kronprinsparet?

Det Kongelige Hoff har nemlig lyst ut en stilling som "Web-kommunikatør" i DD. KK. HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab.

image
I stillingsannonsen står det bl.a: "Til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab søkes en Web-kommunikatør i 100 % stilling for et 12 mnd engasjement med snarlig tiltredelse. Arbeidssted er ved Det kongelige slott og andre Kongelige statlige og private eiendommer ved behov."

Du må ikke bare ha god kunnskap om sosiale medier, men du må til og med ligge i forkant (hva nå det betyr). Du må naturligvis beherske norsk og engelsk, og ha forståelse for operativsystemer fra både Apple og Microsoft samt enkel programmering. Oppgavene vil være å produsere og oppdatere informasjon på internettsidene til Kronprinsparets stabs og andre steder og kanaler. Personlig egnethet, samarbeidsevner etc. er selvsagt. Lojalitet og diskresjon står det også, så dette er ikke en sladrestilling for ivrige kvitrere på Twitter. Det jeg ikke forstår er at det står at det er et til tider hektisk miljø. Trodde kronprinsparet hadde rolige dager med mye ferie og selskapsliv, men så står det også "til tider".

Interessert? Annonsen finnes på finn.no, og du kan få opplysninger om stillingen ved henvendelse til stabssjef Randi Vesseltun på tlf. 22 04 87 86. Merkelig at hun ikke kan nås på epost siden det er en stilling som har med nett og kommunikasjon å gjøre. Vel, vel.
Så rosinen i pølsa: Lønn etter avtale fra ltr. 45 (kr 353.000) med pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Trening i arbeidstiden følger med, noe som er viktig for å ta seg godt ut i slottets stab. Søknadsfristen er 8. mai for ekte royalister.

Det er positivt at Det Kongelige Hoff på denne måten tar steget ut i den nye digitale verden med et vell av tjenester innen sosiale media. Det åpner for mer informasjon, involvering, dialog og nærhet til folket som jo er viktig for "folkekonger". Det er også viktig for omdømmebyggingen til kronprinsparet som ønsker å "være i tiden" der det å nå ut til de unge spiller inn. Denne stillingsutlysningen er et eksempel til etterfølgelse for andre virksomheter, og jeg er sikker på at vi får se mange slike stillinger i årene fremover.

Løp og søk!

14.04.2009

Nedgang! Oppgang! Forvirring på to linjer.

Jeg får hver morgen en nyhetsmail fra HegnarOnline, og i morges stod det følgende på de to første nyhetssakene:

image

Les mer, står det. Det ble jeg ikke noe klokere av. :-)

13.04.2009

Mediene må bruke nettsamfunn for å overleve

imageDenne overraskende men selvsagte overskriften stod å lese på en nettnyhet på E24 i dag. Det er overraskende fordi det er så tydelig skrevet, selvsagt fordi dette er en naturlig del av utviklingen som nå skjer i forrykende tempo på Internett. Det har tatt steget fra å være en perifer hobby for sære privatpersoner til å bli en stor Web 2.0 bølge som slår inn over de tusen hus og hjem. Og det bringes videre i samme tempo av mange av de samme brukerne til privat og offentlig virksomhet, noe som kalles Enterprise 2.0.

Vi snakker om sosiale media i form av nettbaserte tjenester i ulike former og anvendelser der de mest kjente er Facebook, YouTube, MySpace og LinkedIn - for å nevne noen få. Og så den for mange nyoppdagede og allestedsnærværende Twitter som for tiden rir land og strand som en lykke/mare (stryk det som ikke passer).

Så til E24-artikkelen: Den leses best i original form, men la meg likevel nevne noen hovedpoeng her. Allerede i ingressen står det svart på hvitt: "Mediene tar i bruk Twitter, Facebook og Spotify for å kommunisere. Mediehusene som ikke tilpasser seg vil dø, ifølge eksperter". Videre at de store mediehusene bruker Twitter for å rapportere ved store nyhetshendelser. Det brukes også Facebook, Spotify og andre tjenester.

image "Det er dommedag innenfor de store mediebedriftene om de ikke tilpasser seg deltagelseskulturen", sier medieforsker Gunn Enli ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på hvordan etablerte medier endrer seg pga. nye sosiale medier, og mener det er et stort potensial i å kombinere tradisjonell kringkasting med de nye deltagerbaserte nettsamfunnene. Det er ingen vei tilbake, sier hun. Rene ord for pengene altså.

Ansvarlig redaktør Espen Egil Hansen i VG Nett sier at tiden hvor en kunne være journalist alene på sitt kontor og være genial er over. "Enten så kommuniserer du med verden rundt deg - eller så dør du". Den nye medisinen kalt sosiale medier svelges altså hel og i store mengder for tiden av mediene. Det viser at utviklingen går videre (heldigvis), og at mitt fagfelt har vind i seilene. Og takk for det!

VG skal bygge funksjonalitet fra Facebook og Nettby inn i sine redaksjonelle produkter, noe de karakteriserer som nybrottsarbeid i forhold til tradisjonell tenkning. Også NRK vil eksperimentere mer med delingskulturen da de ser at publikum bruker mye tid på slike tjenester som har fordeler som tradisjonelle mediekanaler ikke kan konkurrere med. NRK Beta er et eksperimentelt nettsted med mye bra.

Artikkelen finnes her. Les og lær! For det er ikke bare mediebransjen som får en slik omveltning; de er bare tidlig ute pga. sin posisjon og sitt produkt. Alle bransjer vil bli berørt i en eller annen grad, så her må de respektive ledere i privat og offentlig virksomhet se sin besøkelsestid. Det gjør mediebransjen for tiden.

Jeg er dessverre ikke sikker på at andre bransjer gjør det samme.

12.04.2009

Status for norske politikerblogger

Min blogg er ikke en politisk blogg, men den vil av og til sneie innom næringspolitikk da det engasjerer meg som bedriftsleder samt at jeg er med i ulike verv i NHO sentralt og regionalt i Troms.

Det hindrer meg imidlertid ikke å følge med på andres blogger som er av mer politisk karakter, spesielt siden det er valgår. Det er interessant å se hvordan den politiske aktiviteten har tatt seg bratt opp i år pga. valget, og spesielt horden av nyfrelste "nettpolitikere" som for tiden kvitrer døgnet rundt på Twitter, Facebook, blogger og andre kanaler. Kvalitet, innhold og motivasjon er høyst ulik, og jeg regner med at denne "Obama-effekten" vil dabbe kraftig av etter valget. Og spesielt Twitter har tatt politikerne med storm i det siste, og mest kjent for tiden er Jens Stoltenberg sin kvitring.

Selv om kvaliteten er ujevn, er det mye bra der ute for den som leter; og det er lettere enn noen gang å komme i direkte kontakt med regionale og nasjonale politikere, herunder folkevalgte på Stortinget og regjeringens medlemmer. Selv har jeg hatt Twitter-kontakt med flere av dem.

Hva var det så jeg skulle si med dette innlegget? Jo, jeg vil bare nevne at Paul Chaffey i dag har skrevet et interessant blogginnlegg med en uformell og personlig vurdering av politikerbloggene for tiden. Den bekrefter mitt inntrykk av en variabel innsats og kvalitet hos ulike partier og politikere. Verdt å lese for de som ønsker å få et øyeblikksbilde av norske politikerblogger.

Over til Paul Chaffeys blogginnlegg...

11.04.2009

13 setninger om oppstartsselskaper

Dette er en viktig sak som lenge har stått på ventelisten min over kommende blogginnlegg. Travle tider gjør at få saker når til topps pr. uke (dessverre), men nå har denne kommet gjennom nåløyet etter å ha levd en uviss tilværelse på lista mi. Men jeg er tross alt gründer og bedriftsleder, og da er slike saker alltid viktige.

Hva da? Jo, et lite blogginnlegg jeg fant for en tid siden hos Paul Graham som er en kjent programmerer, investor og blogger fra USA. Han har bygd opp egne selskaper som er solgt med hell til bl.a. Yahoo, så slike gründere skal man lytte til!

Hva er det han sier? Han har formulert 13 setninger som han mener er viktig for oppstartsselskaper. Dette er fornuftige, vektige og selvopplevde setninger om det å etablere et selskap, og som jeg for enkelhets skyld har gjengitt på engelsk nedenfor.

1. Pick good cofounders.
2. Launch fast.
3. Let your idea evolve.
4. Understand your users.
5. Better to make a few users love you than a lot ambivalent.
6. Offer surprisingly good customer service.
7. You make what you measure.
8. Spend little.
9. Get ramen profitable.
10. Avoid distractions.
11. Don't get demoralized.
12. Don't give up.
13. Deals fall through.

Forfatteren ble spurt om hvilken av disse han ville velge dersom han kun hadde mulighet til å ta med et alternativ: Punkt 4 (Understand your users) med følgende begrunnelse:

"Understanding your users is part of half the principles in this list. That's the reason to launch early, to understand your users. Evolving your idea is the embodiment of understanding your users. Understanding your users well will tend to push you toward making something that makes a few people deeply happy. The most important reason for having surprisingly good customer service is that it helps you understand your users. And understanding your users will even ensure your morale, because when everything else is collapsing around you, having just ten users who love you will keep you going."

Så sant som det er sagt!

Hvis dette ga mersmak, så finnes originalen her. Setningene kan se enkle og banale ut, men det er helheten og erfaringen i listen som teller. Min erfaring, på godt og vondt, tilsier at dette representerer vektige råd som ikke bør overses. Jeg har fulgt mange av dem med hell, og noen av dem er oversett med tilsvarende effekt.

Lykke til!

09.04.2009

Fryktindeksen faller videre nedover

I dag melder HegnarOnline at fryktindeksen faller tilbake til nivåer før finanskrisen. Den er et mål for volatiliteten på S&P 500, og den kalles også VIX-indeksen. Et fall betyr gjerne mindre nervøsitet i markedet.

I skrivende stund står VIX'en i 37,47 som er det laveste på et halvt år. I følge HegnarOnline er S&P 500 nå på sitt høyeste nivå på tilsvarende lenge, opp 27 prosent fra bunnen i mars, mens Dow Jones er opp 24 prosent.

Noe skjer i markedet selv om det fortsatt rapporteres om lavere industriproduksjon i mange land, mer resesjon og en finanskrise som ikke vil gi seg i år. Aksjemarkedet fanger ofte opp tendenser lenge før realøkonomien, så se ikke bort fra at dette er de første solgløtt på lenge - og at det er et forvarsel på bedre tider.

Skjønner du ikke hva VIX er? Jeg har tidligere skrevet om denne indeksen som ofte viser vei i markedet. Vi får håpe at den gjør det også denne gangen.

God VIX!

Hvordan markedsføre en oppstartsbedrift?

Veldig mye er skrevet om det å markedsføre bedrifter, og i særdeleshet oppstartsbedrifter. Men det går er skille mellom “ordinære” bedrifter og nettbaserte selskaper som lever sitt liv på nettet og har hele sin verdikjede fokusert der. Om sistnevnte er det sagt mye mindre fordi det er nytt, men stadig mer sies fordi nettbaserte bedrifter basert på moderne programvare får en stadig økende samfunnsmessig og økonomisk betydning.

Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi jeg selv er gründer og bedriftsentreprenør som jobber med programvarebaserte innovasjoner og forretningsmodeller. Sist ut er Invenia iLab AS som nylig har lansert det nettbaserte produktet Yoobits for sikker lagring, deling og samarbeid via Internett. Og da tiltrekkes jeg naturlig nok av informasjon om slike type selskaper.

Så til saken: For for et par dager siden la bloggeren Dharmesh Shah ut en ny og nyttig artikkel om dette emnet med tittelen “Startup Marketing: Tactical Tips From The Trenches” der han gir 21 råd til oppstartsselskaper som ønsker å fyre i gang en virksomhet med et begrenset budsjett – noe som er nyttig i disse ulvetider. Man kan lese hans blogginnlegg selv, så hvorfor referere det her? Jo, jeg vil slå et slag for både hans blogg OnStartups.com og viktigheten av oppstartselskaper i norsk næringsliv; og da programvarebaserte bedrifter i særdeleshet fordi jeg jobber med det til daglig.

Før jeg gjengir hans 21 råd, kan det være nyttig å vite litt mer om Dharmesh Shah. Her er det han skriver om seg selv: “As a professional geek I used to work in a reasonably fun job doing what I liked to do (write code). Eventually, I got a little frustrated with it all so at the ripe old age of 24, I started my first software company. It did pretty well. It got a bunch of awards, attracted a bunch of smart people, reached millions of dollars of sales and was ultimately sold for millions of more dollars to a much larger technology company. Since then, I've started more companies, invested in a few and advised a few more. During this entire process, I figured out that there are others out there that are also fascinated with startups and what it takes to make them succeed. So, I started this blog. So basically, this site is for and about software startups.”

Det er mange som mener noe om dette emnet på nettet, men Shah har en praktisk og vellykket erfaring som gründer på området. Så jeg synes det er verdt å lytte til ham.

Så til de 21 nevnte råd. Jeg gjengir dem i forkortet versjon nedenfor selv om de kan leses i full størrelse på hans eget blogginnlegg. Mye kan virke selvsagt, men det er verdt en gjennomlesing da det er mange gode og tungtveiende råd her basert på hans egen erfaring.

God fornøyelse; det er mye klok visdom her for oss gründere! :-)

1. Pick a name that works. Needs to be simple, memorable and unambiguous. The “.com” domain should be available without playing tricks with the name.

2. Put a simple website up. Doesn’t have to be fancy. The goal is to put enough content on the site to start the Google sandbox clock. Don’t worry about the site not saying much.

3. Get some links into the new startup website. If you have a personal website, link to it from there. The goal is to get the Google crawler to start indexing your site.

4. Setup a twitter account. Name of the account should match your company/domain name. Link to your twitter account from your main site and to your main site from your twitter account.

5. Add e-mail subscription. Let people sign-up to get an email when you’re ready to show them the product. A simple email signup form is sufficient.

6. Get a nice logo. Run a quick contest on CrowdSpring or 99Designs and you’ll wind up with something decent enough. Make sure you get the vector file as part of the final deliverable.

7. Setup a Facebook business page for your startup. You’re not going to get many fans in the early days. That’s OK. Just get something out there.

8. Create a clean Facebook URL. Facebook doesn’t allow simple/vanity URLs. So, to make things easier on yourself (and your users), setup a sub-domain and redirect it to your Facebook page.

9. Kick off a blog. You can use one of the free hosting tools (like WordPress.com), but don’t use their domain name. Put your blog on blog.yourcompany.com.

10. Write a blog article that describes how you got to this point. What problem you’re hoping to solve. Why you picked this problem. It should feel a little uncomfortable revealing what you’re revealing.

11. Setup Google Alerts for at least the following: Your company name, link:yourdomain.com and “industry term”. Try to find a good balance for your industry term so you don’t get flooded with alerts.

12. Find three closest competitors. Pretend like someone is paying you $10,000 for locating each competitor. Really try hard. Barely managed to find three? Take a lot of effort? Great.

13. Update your LinkedIn profile. Mention your new startup, and add a link to your startup website to one of the three slots for this purpose. Make sure you specify the anchor text.

14. Get business cards printed. Don’t go overboard, but don’t use a “free” option. I don’t believe in business cards, but you need them to avoid the discussion as to why you don’t have a card.

15. Use the Twitter Grader search feature to find high-impact twitter users in your industry. Start following them. You want to start forging relationships. Start building your twitter network.

16. Create a StumbleUpon account. Specify your areas of interest. Spend 10 minutes a day (no more!) stumbling and voting things up/down.

17. Subscribe to the LinkedIn Answers category that best fits your area of interest. Answer one question a day that you feel like you’ve got some expertise in. Don’t self-promote.

18. Find the bloggers that are writing about your topic area. Subscribe to their feed, and read their stuff regularly. Leave valuable comments and participate in the conversation.

19. Start building some contacts on Facebook. Organize your users into groups. This will come in handy later. Don’t spam people and ask them to visit your website.

20. Grade your website on Website Grader. Fix the basic things. You should be able to get a 50+ just by doing the simple things it suggests. [Disclaimer: I wrote Website Grader].

21. Get Some Analytics: Install some web analytics software and start watching your traffic. Where is it coming from? How is it growing? What keywors are people using to find you?

08.04.2009

Lite lystbetont å trene? Nå blir det gøy å løpe!

Det finnes mange gode grunner for å trene, men mange synes dessverre at det ikke er særlig lystbetont - og heller henfaller til en god intensjon om å begynne i morgen. Da er det enklere å sige sammen i godstolen med musikk på øret fra en iPod.

Swoosh - Nike Corporate LogoNå lanserer imidlertid Nike noe som gjør at du blir sittende i stolen uten unnskyldninger: Chip i joggeskoene, kobling mot din iPod under løpeturen og tilgang til et sosiale nettverk på Internett for likesinnede. Dette skal vekke konkurranseinstinktet i deg, skriver DN sitt magasin D2 som har testet de "elektroniske joggeskoene" til Nike som skal gjøre det gøy å trene.

Kort fortalt: Man legger en spesiell chip i venstre sko som kommuniserer med din iPod Nano eller Touch slik at du får sanntidsinformasjon på øret under løpeturen; bl.a. hvor langt du har løpt, hastighet og kaloriforbruk. Musikk kan du også høre. Når du kommer hjem, kan du koble iPod'en til PC'en og laste dine løpedata til en konto på Nikeplus.com der du kan se grafiske fremstillinger, utfordre andre i løping og dele informasjon. Det er visstnok ikke et like godt sosialt nettverk som f.eks. Facebook, men det er en start på å skape et "løpesamfunn" rundt Nike for å stimulere og motivere den enkelte til mer trening - og få flere kunder naturligvis.

Nike kjører i gang en storstilt markedsføringskampanje kalt "Men vs. Women" der de skal bruke kjendiser for å fremme produktet. I Norge er visst Tone Damlie Aaberge en av frontfigurene (utrolig hva man kan bruke norske B-kjendiser til). Du kan i den forbindelse melde deg på Facebook-gruppen “Nike+ Team”; en for menn og en for kvinner. En kan også laste ned ulike widgets, bl.a. til iGoogle, og koble seg til iTunes. Så her brukes ulike sosiale media aktivt i markedsføringen, noe som kalles “social media marketing”.

image

Dette må jo sies å være en nyttig og helsefremmende gadget, og aldri før har vel uttrykket “løp og kjøp” passet bedre! Resten av testen til D2 kan leses her.

Ingen unnskyldning, takk! Nå kan treningen starte!

Twitter for dummies!

"Hjelp, jeg er på Twitter", skriver Elin Ørjasæter i en kommentar i dag på E24. "Etter lykkelig å ha raslet gjennom aviser og kun aviser i tredve år, har internett kommet og tatt meg", innleder hun med. Og hun skriver godt om sin opplevelse av å være en "Twitter-dummie".

Twitter er et av de raskest voksende sosiale tjenestene på Internett for tiden. Eller skal vi kalle det et fenomen? For dette er nettverksøkonomi i praksis der man nå ser en eksplosiv vekst i en tjeneste som har vokst jevnt og trutt i noen år - og som har etablert en ledende posisjon. Da sier teorien at veksten på et eller annet stadium slår ut i eksponentiell vekst som kan slå knockout på konkurrerende tjenester. De store blir større og de mindre forsvinner ut, forenklet sagt. Og det skjer med Twitter nå.

Så til saken: Elin Ørjasæter har som veldig mange andre for tiden kastet seg på Twitter-bølgen. For en del er dette en ganske uforståelse og unyttig tjeneste, og de forlater fort. For andre blir dette nærmest en mani der det kvitres døgnet rundt i en evig runddans for å få stadig flere "followers" samtidig som en ønsker å følge andre kvitrere ("following"). Jeg har tidligere blogget om hvordan man kan bruke Twitter, og "oppskriften" finnes her. Jeg har også skrevet om de mer seriøse sidene av tjenesten ved at britiske skolebarn nå skal lære Twitter og andre sosiale tjenester.

Jeg merker selv hvordan Twitter-veksten har tatt av de siste ukene. Daglige får jeg nye meldinger om personer som følger meg uten at jeg gjør noe særlig for å oppnå det uten å kvitre når jeg føler for det. Så får vi se hvor lenge fenomenet virker - og hvor lenge Elin Ørjasæter bruker Twitter. Hele kommentaren hennes finnes her, og det er ikke uten grunn den har overskriften "Twitter for dummies".

Twitter kan jo være en fin "innesyssel" dersom det blir dårlig påskevær. Det ser det ikke ut til at det blir i Nord-Norge, så da får Twitter og andre nettjenester vike for ski og uteaktiviteter.

Nå må jeg forlate bloggen for å gå på ski i solskinnet! God påske!