20.09.2009

Jeg har byttet blogg fra Blogger til WordPress

Etter å ha brukt Blogger som bloggeplattform til nå, går jeg nå over til WordPress. Blogger fra Google er en fin tjeneste da det er svært enkelt å sette opp og komme i gang med blogging. WordPress har tilsvarende enkle oppsett som gjør at man i løpet av minutter er i gang. Har der derfor noen hensikt å skifte plattform?

Nei, ikke hvis jeg bare skulle gått fra blogger.com til wordpress.com som tilbyr noenlunde samme tjeneste. Ja, hvis teknologen i meg våkner. Og det gjorde den for en tid siden med et ønske om å sette opp egen blogg fra bunnen av, kunne velge blant flere themes, ha større funksjonalitet og kunne gjøre endring i programkoden. Det er mulig fordi WordPress er åpen kildekode der man kan gjøre slikt. Derfor finnes også wordpress.org for slike som meg.

En krevende lederhverdag i Invenia gjør at jeg har utsatt og utsatt. Men nå har jeg endelig tatt steget ved å sette opp min egen WordPress-blogg. Derfor vil dette være mitt siste innlegg på Blogger, og heretter må du bruke følgende adresse for å nå min blogg:

Du kan også bruke www.terjewold.no. Ved å bruke domenenavnet mitt i stedet for URL til selve bloggtjenesten, følger du bloggen uavhengig av hvilken tjenester jeg bruker i fremtiden. Hvis det er av interesse, vel og merke.

Takk for nå Blogger! Velkommen WordPress!

18.09.2009

De ti bud innen sosiale medier

Det florerer for tiden av blogginnlegg med oppramsinger av anbefalinger, erfaringer, punkter og bud for ulike forhold i livet. Mer eller mindre seriøst. Jeg må innrømme at jeg ikke er en stor tilhenger av slike greier. Men jeg falt likevel for fristelsen til å formidle "de ti bud for sosiale medier" gitt i et blogginnlegg hos FastCompany som er et anerkjent nettsted for entreprenørskap og nye medier. Innlegget var såpass originalt at jeg lar mine prinsipper ligge, og dermed så dette blogginnlegget dagens lys. Derfor; nedenfor har jeg gjengitt de ti nevnte bud med original overskrift og påfølgende fri tolkning av teksten for det enkelte bud.

1. bud: Thou Shalt Blog (like crazy)
Blogg! Det er første prioritet. Sett opp en blogg for deg eller din virksomhet. Eller begge deler. Det er enklere enn du tror, og det finnes mange bloggetjenester som er gratis og enkle i bruk. De mest kjente er Blogger og WordPress. Det enkle er å opprette bloggen, det vanskelige er å ha tid til å blogge. Mange opplever det for tidkrevende, og velger heller å mikroblogge med Twitter som jeg har skrevet om tidligere her.

2. bud: Thou Shalt Create Profiles (everywhere)
Opprett din egen profil på de mest populære tjenestene før andre legger beslag på navnet ditt. Og skjer det, er det bort for alltid (i alle fall veldig lenge). Selv bruker jeg profilnavnet "terjewold" på de ulike tjenestene, og jeg har derfor opprettet en slik profil på ulike tjenester. Du kan jo bruke et akronym, men stadig flere bruker navnet sitt fordi det etter min erfaring gir best respons og tillit i kontakten med andre.

3. bud: Thou Shalt Upload Photos (lots of them)
Last opp bilder av deg selv på de ulike tjenestene, både for å identifisere deg og for å dele informasjon om deg selv og ditt med andre. Du bør kanskje ikke legge ut bildet fra festen der du halvnaken har en lampeskjerm over hodet, men heller vise deg fra en mer konstruktiv side for å by på deg selv. Jeg må samtidig si at jeg ikke ukritisk er enig i dette budet da man alltid skal tenke over hva man legger ut på nette av bilder og informasjon for øvrig. Bordet fanger!

4. bud: Thou Shalt Upload Videos (all you can find)
Alle har videoer i en eller annen form; korte eller lange - lite eller mye. På samme måte som for bilder bør du dele informasjon i form av visuelle data som video. Det kan være et intervju med en fornøyd kunde på en firmablogg, eller en personlig opplevelse på din private blogg. Noen velger å legge ut videoblogger med seg selv i stedet for (eller i tillegg til) å legge ut tradisjonelle prosainnlegg. Steinar Olsen, gründer og daglig leder i Stormberg, er et godt eksempel på det.

5. bud: Thou Shalt Podcast (often)
Hvis du ikke kan eller vil legge ut video, kan du legge ut Podcast. Det betyr at du legger ut lydfiler uten video som folk kan høre på ved å streame eller laste ned. Også her kan du finne kilder til bruk på din firmablogg, eller du kan legge ut Podcasts på din private blogg. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.

6. bud: Thou Shalt Set Alerts (immediately)
Sett opp søk på nettet som gjør at du kan finne ut hva andre skriver om deg eller din bedrift. Det finnes mange tjenester som du kan bruke, og jeg har lenge hatt automatisk overvåkning av mitt navn (Terje Wold) og firmanavn (Invenia). Jeg overvåker også andre uttrykk, og det gir meg en epost hver gang det skrives noe der aktuelle søkeinntrykk inngår. Jeg bruker Google sin tjeneste på dette området.

7. bud: Thou Shalt Comment (on a multitude of blogs)
Du bør kommentere på andre sine blogger eller andre sosiale media (f.eks. Twitter). Det gjør at du viser interesse, uttrykker egne meninger og deltar i den store dialogen som sosiale medier innbyr til. Du bør likevel fremtre med ydmykhet; dvs. at du først lytter og lærer før du kommenterer. Du går vel ikke rett inn i en gruppe på et sosialt arrangement og bare starter å prate. Du lytter før du kommenterer. Jeg håper i alle fall det - for din del.

8. bud: Thou Shalt Get Connected (with everyone)
Vitsen med sosiale medier er å koble seg mot andre personer og nettverk. Uten det blir du en øde øy uten verdi. Du må derfor vise frem dine sosiale medier, og du må aktivt oppsøke andre for å koble deg på det som er av interesse for deg. Du må også oppgi dine sosiale medier på relevante steder. Selv har jeg en signatur i mine eposter der mine (for tiden) mest brukte sosiale media inngår. Den ser slik ut:

Sosiale media: linkedin.terjewold.com | blog.terjewold.com | twitter.terjewold.com | facebook.terjewold.com | dopplr.terjewold.com

9. bud: Thou Shalt Explore Social Media (30 minutes per week)
Verdien av sosiale media kommer ikke av seg selv, og du må faktisk bruke tid på slike tjenester. Har du lite tid, bør du konsentrere deg om kun én eller et fåtall tjenester for ikke å virke fraværende. Det er som nettverksbygging i den fysiske verden; du må bruke tid, oppsøke og være til stede. Så også på nettet. Om så bare 15 minutter pr. dag. Hørtes det mye ut? I så fall bør du kanskje ikke begi deg ut på denne stien. I budets overskrift står det 30 minutter pr. uke, noe jeg mener er for lite.

10. bud: Thou Shalt Be Creative (go forth and create creatively)
Det viktigste budet er det siste; dvs. å være kreativ. Enkelt og greit. Vær kreativ i din bruk av sosiale medier, og har det artig! Husk at andre ønsker å knytte seg til deg (eller din bedrift) dersom du fremstår med utstråling, glede og kreativitet i din kommunikasjon. Men som ellers i livet; alt med måte! Du må tilpasse ditt engasjement til den enkelte tjeneste, den enkelte sammenheng og i forhold til dine omgivelser. Likevel; vær åpen, imøtekommende og høflig (lær deg etikettene på nettet).

Dett var dett! Enkelt og greit - men samtidig så vanskelig. Sosiale medier på nettet er en velsignelse (ikke misforstå) da det åpner helt nye muligheter for de som ønsker å knytte kontakter, skape muligheter og etablere dialog med andre kjente og ukjente mennesker. Jeg har i alle fall hatt glede av det, men det har krevd tid - tid som har vært vel anvendt både privat og for min bedrift.

Det er nå opp til deg selv å plukke ut de budene som føles riktig og viktig for deg - og anvende dem i din bruk av sosiale medier. Hvis du ønsker å lese den originale artikkelen, så finnes den her.

Lykke til! :-)

10.09.2009

Abelia lanserer sin regjeringserklæring før Stortingsvalget

Det er nå kun dager til Stortingsvalget 2009, og mange tenker sikkert på hva de skal stemme. Valget bør være enkelt; stem på de som fremme kunnskap fordi det er fremtidens Norge. Vel, vi er ganske avhengig av kunnskap allerede i dag; men det blir ennå viktigere i fremtiden. Abelia lanserte derfor i august sin regjeringserklæring for neste stortingsperiode der høyeste prioritet blir å skape kunnskapslandet Norge.

Ved lansering av denne erklæringen sier Abelia at dagens rødgrønne regjering tufter sin næringspolitikk på gårsdagens industrisamfunn mens verden går med syvmilsteg mot fremtidens kunnskapsøkonomi. Abelia vil derfor vri fokus fra strukturbevaring til kunnskapsbasert nyskaping, omstilling og innovasjon. Bedre kan det ikke sies om man har omtanke for fremtidens Norge.

Kapital, kunnskap og arbeidsplasser beveger seg i dag uavhengig av landegrenser. Abelia mener det er en illusjon å tro at vi kan opprettholde klassiske industriarbeidsplasser i en global kunnskapsøkonomi. Arbeidsintensiv produksjon vil flyttes til land og regioner der prisen på arbeidskraft er lavere enn i Norge. Det gjør at Norge må satse på kunnskap i stedet for konkurranseutsatt industriproduksjon som lavkostland gjør billigere og raskere enn Norge.

"Den nye regjeringen kan spare seg arbeidet med å utforme en regjeringserklæring. Vi har allerede gjort jobben for dem", sier Paul Chaffey. Den viser hva som må til for å bygge kunnskapslandet Norge med det mål å gjøre Norge til verdens mest attraktive land å etablere, utvikle og drive framtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv i. Intet mindre! Abelia ønsker også å redusere skatt på arbeid og i stedet øke skatt på forbruk og eiendom. Og det er behov for å reformere Innovasjon Norge og gi forskningsinnsatsen i Norge et historisk løft etter mange hvilekjær de siste årene. I offentlig sektor lanseres tiltak som kan møte eldrebølgen og utfordringene for helsesektoren, og Abelia vil klimavaske regelverket slik at ny klimavennlig teknologi gis forrang. Alt dette er en dyd av nødvendighet for å skape fremtidens kunnskaps-Norge.

Regjeringserklæringen har tittelen "Kunnskapslandet Norge 2009-2013", og den sier innledningsvis at fremtidens internasjonale konkurranse kommer til å handle om å være attraktiv. Regjeringen må ha som ambisjon at Norge skal bli det mest attraktive landet i verden for lokalisering av fremtidens globale og kunnskapsbaserte næringsliv, noe som krever fokus på tre områder:
  1. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle virkemidler og skape rammebetingelser som gjør det attraktivt for fremtidens næringsliv å lokalisere seg i Norge.
  2. Regjeringen skal ta ansvar for å utvikle norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner slik at disse tiltrekker seg den beste kompetansen og de beste bedriftsrelasjonene.
  3. Regjeringen skal ta ansvar for å skape en samspillende offentlig sektor som både bidrar til å gjøre Norge til verdens beste land å leve i, og som frigjør ressurser til annen verdiskapende virksomhet.
Erklæringen har dermed tre hovedtema slik figuren nedenfor viser, og den inneholder 50 tiltak som bør lyttes til av den nye regjeringen etter valget - uavhengig av partifarge.

Kunnskapslandet Norge

Da har jeg sagt mitt, og jeg må for ordens skyld legge til at jeg i juni i år ble valgt til styreleder i Abelia. Derfor ivrer jeg for dette, men det bør være et budskap som fenger alle som er opptatt av kunnskap. Utfordringen for politikerne er å forstå fremtidens kunnskaps-Norge og leve opp til de ambisjoner Abelia setter. Abelia har for øvrig tidligere evaluert partiprogrammene mtp. kunnskapspolitikk, og de rødgrønne kom ikke særlig godt ut. Det lover ikke bra dersom de vinner valget på mandag.

Her er den viktige regjeringserklæringen. God lesning - og godt valg!

05.09.2009

Gratulerer UiT! Handelshøgskolen i Tromsø ble offisielt åpnet 4. september

Jeg har tidligere i år skrevet om Handelshøgskolen i Tromsø (HHT), nærmere bestemt den 20. mars når Universitetet i Tromsø (UiT) la ut en nyhet om etableringen av denne nyvinningen ved UiT der det stod at skolen ville starte 1. august i år. For en tid siden ble det lagt ut en invitasjon til den offisielle åpningen den 4. september kl. 12.00 til 15.30 med foredrag fra diverse personer med Eva Joly som det store trekkplasteret. Dog etter at rektor Jarle Aarbakke hadde åpnet det hele med sitt velkomstinnlegg. UiT rapporterte om en storslagen åpning, og her finnes mer info om programmet, foredragsholderne og presentasjonene.

Hva mer kan man si? Ikke annet enn å henge seg på gratulasjonene og fremheve den betydningen dette bør få for næringslivet i regionen og landsdelen. Og jeg har et særlig håp om å at FoU-samarbeidet mellom UiT og næringslivet kan øke, noe som er et uttalt ønske og en viktig målsetting nasjonalt. Men det er ikke enkelt å få til i praksis, og det var jo symptomatisk at næringslivslederne glimret med sitt fravær. Noen få hadde likevel tatt turen, og det er lov å håpe på at det er travle dager som gjør at bedriftsledere ikke kunne avsette en halv dag til festtaler ved åpningen.

Jeg er likevel redd for at det er avstanden mellom akademia og næringslivet i nord som er en like stor årsak. Det må derfor jobbes videre med å stimulere til økt FoU-satsing i næringslivet med tilhørende samarbeid med UiT og andre forskningsinstitusjoner i Norge. Dette tar spesielt Abelia til orde for i sin kunnskapspolitikk, og som nyvalgt styreleder der i sommer har jeg et særlig ansvar for å følge opp dette. :-)

Hva Handelshøgskolen i Bodø mener om denne etableringen, vet jeg ikke. Og jeg så ingen representanter derfra på åpningen. Ei heller har jeg funnet noen nyhet om dette på nettsidene deres. De har har nok vært opptatt med å skjerpe den sunne konkurransen som nå oppstår i nord om studenter, forskere og næringslivssamarbeid.

Jeg avslutter med et dårlig bilde fra min iPhone fra innlegget til Eva Joly. Igjen; gratulerer til HHT og Nord-Norge!

01.09.2009

Twitter har skylden for manglende blogging!

Det rapporteres om at bruken av Twitter går ut over blogging rundt omkring i verden. Det er bare å søke på f.eks. "twitter vs blogging" så får du i skrivende stund 6.990 treff. Dropper du anførselstegn (dvs. eksakt frase), så blir det 348 mill treff! Poenget er å finne artikler som understøtter hypotesen om at twitter (med sine fattige 140 tegn pr. melding) fortrenger blogging (med rik meningsytring i bredt format).

Og man skal ikke google lenge før man finner artikler som understøtter denne antagelsen. Et av mine første treff er et blogginnlegg med tittelen "Blogging is dying; Twitter is to blame". Der anklages nettopp Twitter for å kvele bloggingen hos mange fordi det øyensynlig er så mye enklere og raskere å legge ut tweets. Det å skrive et blogginnlegg tar tross alt mye lengre tid. Forfatter Joseph Jaffe spør: "If blogging is so easy, why are so many of the Web’s legends in their own minds on a blogging downward spiral?". Videre skriver han: "Over the past 3 years, Twitter has caused me to become increasing jittery, scattered and hyperactive. Twitter has turned everything into an elevator pitch. It has marginalized and trivialized everything profound in2 @n abbrv’d #tagline". Poenget er at mange går fra blogging til mikroblogging. Her sier Jaffe: "In all seriousness, there has been a marked shift from blogging to “micro”-blogging and I wonder what we’re sacrificing in the process." Problemet er dermed definert: Tidsklemma gjør at vi heller mikroblogger på Twitter enn å skrive lengre innlegg på bloggene våre.

På den andre siden; det er mange som fremhever gode argumenter for at du skal blogge i stedet for å twitre; f.eks. har DailyBlogTips følgende blogginnlegg: "Twitter less, blog more!". Her finnes mange vektige argumenter for blogging.

La meg være ærlig: Det jeg egentlig prøver å si her, er at jeg har dårlig samvittighet for at det er to måneder siden jeg skrev mitt siste blogginnlegg. Jeg kan skylde på en meget travel jobb før sommerferien, jeg kan bevise at det tok mer tid enn forventet å flytte i juli (ja, jeg har flyttet fra Røstbakken til Workinnmarka), og jeg kan si at august har vært mer krevende enn ventet på jobb med mye reising og møter. Og jeg kan si at jeg tross alt har vært aktiv på Twitter. Men det hjelper ikke; jeg har ikke blogget på to måneder.

Jeg beklager dette, men må samtidig erkjenne at verden neppe har tatt skade av det. Jeg har likevel dårlig samvittighet da jeg en del saker jeg ønsker å formidle ut over 140 tegn. Og da må jeg blogge. Rett og slett. Jeg lover derfor å gripe min bloggepenn oftere i tiden fremover.

29.06.2009

Tromsø-selskapet Pronea skal dekke norske byer med WLAN sammen med engelsk selskap

Det er ikke hver dag jeg har gleden av å formidle at et teknologiselskap fra Tromsø gjør seg nasjonalt bemerket i nyhetsmedia. Det skjedde i dag med Pronea som har lansert planer om å dekke ti norske byer med trådløse soner sammen med det engelske selskapet The Cloud. Det skal skje innen 2012.

image Et søk på Google viser at de fikk mye omtale i media. Det største oppslaget hadde Dagens Næringsliv i sin papirutgave sist lørdag der saken fikk en hel side med overskriften “Bygger sømløst nett”. I ingressen skrev de: “Duoen The Cloud og Pronea planlegger å bygge ut et heldekkende trådløst nett i ti norske byer innen 2012. Når nettet er bygd, vil hvem som helst kunne tilby tjenester på det”. Videre: The Cloud er europeisk imagemarkedsleder innen trådløse bredbåndstjenester som allerede har tilsvarende satsinger i bl.a. London, Göteborg og København. Pronea er et fiberselskap som leverer høykapasitetsnett til offentlige instanser, bedrifter og private.

De to bedriftene har lagd en forretningsmodell som gjør at hvem som helt kan være tjenesteleverandør, og de er avhengig av at så mange som mulig tilbyr sine tjenester på ulike områder. Oslo skal få sitt nett i løpet av september i år, og det skal dekke området fra Oslo S til Slottet og Aker Brygge. Dette vil bli utvidet senere. Utbyggingen i Tromsø starter innen utgangen av året. Byens som skal utbygges er, foruten Oslo og Tromsø, Stavanger, Bergen, Trondheim, Fredrikstad, Sandvika, Skien, Kristiansand og Sandnes.

Pronea og The Cloud lover netthastighet som er inntil 10 ganger raskere enn med 3G på mobilen. Nettene vil være tilgjengelige for PC’er, mobiltelefoner og andre enheter som Nintendo og iPod Touch. Det skal også være rimeligere enn å bruke mobilkommunikasjon. Så alt ligger i prinsippet til rette for at de skal kunne kapre kunder og forhåpentligvis tjene penger på dette på sikt. Tobakksmilliardæren Johan H. Andresen har allerede investert ca. 68 mill i The Cloud gjennom Ferd, så troen på slike nett ser ut til å være stor.

Av kjente media som har dekning av saken kan nevnes Digi, ITavisen og Teknisk Ukeblad. Av mer regionale kanaler finnes Nordlys i Tromsø og Budstikka i Sandvika.

I en nyhet på nettsidene til Pronea sier Adm. direktør Trond Arne Kongsli: “Vi føler vi er med å skrive historie når vi sammen med The Cloud sørger for å bringe Norge i tet innen trådløs bredbånd. Mens 3G mobilnett vil dekke hele landet vil våre trådløse bynett være billigere og bedre, men også helt nødvendig for å håndtere den voksende datatrafikken i byene”. Konsernsjef Steve Nicolson i The Cloud sier på sin side: “Byer rundt i verden ser nå behovet for å sikre rask trådløs internettaksess i tråd med den opplevelsen forbrukere og bedrifter ønsker og forventer. Utbredelsen av laptops med innebygget Wifi og smartphones øker raskt. Dermed øker også behovet for et WiFi som et tillegg til 3G-nettene, både for å møte kundebehov og håndtere økende datatrafikk fra mobilapplikasjoner. Norge har alltid ligget i tet i den mobile internett-revolusjonen og utrullingen vil styrke denne posisjonen”.

Til slutt en liten reklamesnutt: Mitt selskap Invenia har i lengre tid samarbeidet med Pronea om utvikling av et nytt løsningskonsept for sikker lagring, deling og samarbeid på Internett med tjenesten Yoobits. Den planlegges nå at den også skal tilrettelegges for satsingen omtalt ovenfor.

Gratulerer med spennende satsing!

27.06.2009

Tidslinje for det iranske valget fortalt med Twitter

Det har vært sagt og skrevet mye om valget i Iran som i seg selv er en tragisk historie om hvordan presteskapet og eliten raner til seg makt på bekostning av demokratiet. Det skapte som kjent store og modige opptøyer mot sittende president og hans maktelite. Det er foreløpig temmet, men hvem vet hva som ulmer over overflaten.

image Det vi imidlertid vet er at det ble skrevet historie knyttet til disse opptøyene. Det er første gang at sosiale medier har ledet an i informasjonsstrømmen til og fra en slik situasjon der makthaverne prøvde å stoppe informasjon ved å kaste ut journalister, kontrollere tradisjonell media og stenge ned viktige Internett-tjenester. Likevel ble sosiale media en svært viktig informasjonskanal, og kanskje viktigere enn CNN og andre TV-media som tidligere har rådet grunnen i slike situasjoner. Og det var uten tvil Twitter som fikk all oppmerksomhet, og det strømmet millioner av tweets inn og ut av Iran i dagene rundt opptøyene. Selv Obama skal ha bedt Twitter i USA om ikke å ta ned systemet for oppdateringer disse dagene for ikke å stoppe informasjonsstrømmen.

Et søk på Google på begrepet “twitter+iran” ga i skrivende stund ca. 97,4 millioner treff! Og media og blogger har skrevet mye om dette fenomenet, og jeg skal ikke kaste meg på den bølgen. Derimot ønsker jeg bare å nevne en artikkel hos Newsweek i går der de oppsummerer tidslinjen i det iranske valget med utvalgte tweets fra Twitter. Det er både interessant og historisk å lese dette da det så tydelig viser det nye skiftet der bruken av sosiale media var den viktigste kilden til informasjon, engasjement og involvering over hele verden. Man kunne i praksis følge situasjonen realtime ved å følge Twitter-strømmen.

Newsweekhar kalt artikkelen “A Twitter Timeline of the Iran Election” der ingressen er som følger: “In some ways, social media defined the protests surrounding Iran's election. Here are the most noteworthy events, as told through tweets”.

Som innledning skriver de følgende: “The disputed June 12 Iran presidential election and the ensuing chaos were noteworthy not only for the swiftness with which the government cracked down on protesters but also for the role social media sites helped play in disseminating critical images and news. This was especially true after foreign journalists were essentially barred from reporting. Twitter, in particular, played a key role, allowing opposition supporters to communicate and organize protests, as well as to pass on information about what was happening on the ground to one another and the outside world. Below, we offer a rough timeline of events since the June 12 election, along with a daily sampling of tweets about events in Iran.”

Så kommer selve historien, fortalt med tweets fra Twitter, som starter med valgdagen 12. juni og som strekker seg til 25. juni. Jeg skal nøye meg med å gjengi en av de siste meldingene i historien: “All shops was closed - nowhere to go - they follow ppls with helicopters - smoke and fire is everywhere #Iranelection”. Resten kan den kunnskapstørste leser finne her.

image
Jeg valgte å blogge om dette i stedet for å legge ut en tweet med lenke til Newsweek fordi historien markerer en stor milepæl i bruken av sosiale medier i en svært viktig politisk hendelse av global betydning. Det markerer ganske sikkert starten på et nytt paradigme der bruken av slik teknologi vil lede an i informasjonsstrømmene i fremtidige konflikter. Det betyr ikke at alle tweets er riktige fordi noen vil fristes til å publisere usann informasjon; som tilfelle er i andre medier også. Uansett har det skapt større oppmerksomhet mot sosiale medier, noe som vil stimulere til økt bruk på ulike områder i samfunnet.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe!