27.06.2009

Tidslinje for det iranske valget fortalt med Twitter

Det har vært sagt og skrevet mye om valget i Iran som i seg selv er en tragisk historie om hvordan presteskapet og eliten raner til seg makt på bekostning av demokratiet. Det skapte som kjent store og modige opptøyer mot sittende president og hans maktelite. Det er foreløpig temmet, men hvem vet hva som ulmer over overflaten.

image Det vi imidlertid vet er at det ble skrevet historie knyttet til disse opptøyene. Det er første gang at sosiale medier har ledet an i informasjonsstrømmen til og fra en slik situasjon der makthaverne prøvde å stoppe informasjon ved å kaste ut journalister, kontrollere tradisjonell media og stenge ned viktige Internett-tjenester. Likevel ble sosiale media en svært viktig informasjonskanal, og kanskje viktigere enn CNN og andre TV-media som tidligere har rådet grunnen i slike situasjoner. Og det var uten tvil Twitter som fikk all oppmerksomhet, og det strømmet millioner av tweets inn og ut av Iran i dagene rundt opptøyene. Selv Obama skal ha bedt Twitter i USA om ikke å ta ned systemet for oppdateringer disse dagene for ikke å stoppe informasjonsstrømmen.

Et søk på Google på begrepet “twitter+iran” ga i skrivende stund ca. 97,4 millioner treff! Og media og blogger har skrevet mye om dette fenomenet, og jeg skal ikke kaste meg på den bølgen. Derimot ønsker jeg bare å nevne en artikkel hos Newsweek i går der de oppsummerer tidslinjen i det iranske valget med utvalgte tweets fra Twitter. Det er både interessant og historisk å lese dette da det så tydelig viser det nye skiftet der bruken av sosiale media var den viktigste kilden til informasjon, engasjement og involvering over hele verden. Man kunne i praksis følge situasjonen realtime ved å følge Twitter-strømmen.

Newsweekhar kalt artikkelen “A Twitter Timeline of the Iran Election” der ingressen er som følger: “In some ways, social media defined the protests surrounding Iran's election. Here are the most noteworthy events, as told through tweets”.

Som innledning skriver de følgende: “The disputed June 12 Iran presidential election and the ensuing chaos were noteworthy not only for the swiftness with which the government cracked down on protesters but also for the role social media sites helped play in disseminating critical images and news. This was especially true after foreign journalists were essentially barred from reporting. Twitter, in particular, played a key role, allowing opposition supporters to communicate and organize protests, as well as to pass on information about what was happening on the ground to one another and the outside world. Below, we offer a rough timeline of events since the June 12 election, along with a daily sampling of tweets about events in Iran.”

Så kommer selve historien, fortalt med tweets fra Twitter, som starter med valgdagen 12. juni og som strekker seg til 25. juni. Jeg skal nøye meg med å gjengi en av de siste meldingene i historien: “All shops was closed - nowhere to go - they follow ppls with helicopters - smoke and fire is everywhere #Iranelection”. Resten kan den kunnskapstørste leser finne her.

image
Jeg valgte å blogge om dette i stedet for å legge ut en tweet med lenke til Newsweek fordi historien markerer en stor milepæl i bruken av sosiale medier i en svært viktig politisk hendelse av global betydning. Det markerer ganske sikkert starten på et nytt paradigme der bruken av slik teknologi vil lede an i informasjonsstrømmene i fremtidige konflikter. Det betyr ikke at alle tweets er riktige fordi noen vil fristes til å publisere usann informasjon; som tilfelle er i andre medier også. Uansett har det skapt større oppmerksomhet mot sosiale medier, noe som vil stimulere til økt bruk på ulike områder i samfunnet.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe!

1 kommentar:

Lars T. Solberg sa...

Du skriver '...bruken av slik teknologi vil lede an i informasjonsstrømmene i fremtidige konflikter'.
Det er nettopp det som også gjør at sosiale medier vil bli/blir benyttet grundig til propagandaformål. Vet vi med sikkerhet sannhetsgehalten i alle tweetene fra Iran? Hovedmengden er sannsynligvis sann og korrekt, men blant de mange er det nok også ukorrekte opplysninger.

Samtidig skal man være klar over at i mange konflikter blir ikke de "svakeste" hørt. Ta Iran, de har ikke samme Twitter/Facebook/YouTube-brukertetthet som Europa/USA. En forholdsvis stor gruppe har verken mobil eller PC. Med den tunge vekten media nå gir sosiale medier i stort sett alle store nyhetssaker er det dessverre mange som ikke blir hørt eller sett.

På den andre siden er det også mange som blir hørt/sett, via f.eks. mobilvideo og twitpics. Man skal imidlertid være klar over at kamerakvinnen/mannen kan være hvem som helst med ukjent agenda som gir sin (eller sin oppdragsgiver) vinkling av saken.

Det er naturligvis ingen tvil om at sosiale medier i nyhetsdekning har kommet for å bli, og at de har radikalt endret nyhetstrømmen. På godt og vondt.