27.05.2009

Tilgang til Internett er viktigere enn tilgang på mat. I alle fall på flyplasser.

Det melder Teknonytt som refererer til en undersøkelsen fra American Airlines og HP som viser at WiFi er særdeles viktig på flypasser; spesielt for forretningsreisende. Faktisk mener hele 47 % at trådløst WiFi er helt fundamentalt, og mer enn 30 % viktigere enn tilgang på mat.

image

Et annet interessant resultat er at det verken er forsinkede fly eller endeløse køer som er mest irriterende for de reisende. Hele 67 % mente at det er flate batterier som er mest irriterende.

Undersøkelsen viste også at effektiviteten til forretnings-reisende faller betydelig etter boarding, noe som nok skyldes manglende Internett-tilgang på flyene. Det er heldigvis flere flyselskaper som har innført Internett-tilgang på visse ruter, noe jeg mener alle vil tilby i fremtiden.

Jeg kan underskrive på resultatet av undersøkelsen. Artikkelen finnes i sin helhet her.

God flytur!

Ingen kommentarer: