20.05.2009

Hvordan bygge et personlig brand på Twitter

Twitter fortsetter sin uhemmede vekst, og har nå over 6 millioner brukere. Det er nylig publisert statistikk som viser at mange forlater Twitter innen en måned, så tjenesten er avhengig av en stadig tilgang av nysgjerrige sjeler for å fortsette veksten. Det ser ut til å virke så langt. Nok om det.

Når man har overvunnet spørsmålet om hva Twitter egentlig er, og hvordan det brukes rent funksjonelt, melder ofte spørsmålet seg om hvordan man skal bruke det. Privat, i jobb, seriøst, imagetil fjas – eller en salig blanding. Det finnes mange blogger som gir råd om dette, uten at jeg skal gå inn på det her selv om jeg har lest en del av dem for å skjønne mer av dette fenomenet. Det jeg imidlertid ønsker å formidle nå, er hvordan man kan bygge et personlig brand på Twitter. For det er fullt mulig, og faktisk ganske effektivt dersom man svarer på noen grunnleggende spørsmål.

I stedet for at jeg skal ramse opp mine erfaringer, vil jeg heller henlede oppmerksomheten til et blogginnlegg i dag på Mashable som ofte skriver om Twitter. Artikkelen heter “HOW TO: Build Your Personal Brand on Twitter”.

Du kan lese den selv, men jeg gjengir de seks hovedpunktene her slik at du kan vurdere om det er noe å bruke tid på.

  1. Claim your Twitter handle: Sørg for å registrere ditt navn på Twitter før andre tar det. Brukernavn her begynner å bli like viktig som å registrere sitt domenenavn.
  2. Decide how you want to brand yourself: Dette er et nøkkelspørsmål. Representerer du bedriftens navn, deg som ansatt eller privatperson? Skriv en god bio og lag evt. en spesiell bakgrunn for å støtte brandet du profilerer.
  3. Become known as an expert or resource: Samme regel her som på en ordinær blogg; skriv gjerne om forhold du er en ekspert eller ressurs på. Da får du mange trofaste followers.
  4. Establish a Twitter marketing plan: Dette er viktig! På samme måte som en blogg eller en ordinær webside, bør du lage en plan for markedsføring av din Twitter-konto.
  5. Utilize third-party applications: Det finnes veldig mange applikasjoner for ulike anvendelser av Twitter. Søk på Google eller se på Mashable som skriver mye om Twitter.
  6. Form a Twitter “Mastermind Group”: Dette er grupper av individer som støtter hverandre i markedsføring og kunnskapsdeling. En effektiv måte å bruke Twitter på.
Vel, det var bare et innspill fra Mashable via meg til hvordan du kan bygge et brand på Twitter. Det er opp til deg å gjøre noe med det.

Jeg har tidligere skrevet mye om Twitter på bloggen min, noe du kan finne ved å søke på ordet "Twitter" i søkefeltet i bloggen. Er du ny med Twitter, er kanskje "Twitter for dummies" et sted å starte. :-)

Follow me on Twitter @terjewold.

Ingen kommentarer: