14.06.2009

Fem erfaringer fra ledere som lykkes med Twitter

Jeg beklager at jeg ikke har blogget på et par uker, men det har vært uvanlig mye mye reising og møteaktivitet i det siste. Ikke det at bloggen min nødvendigvis har vært savnet av andre, men det bringer meg ut av en viktig vane; dvs. det å uttrykke egne meninger og synspunkter via en slik kanal.

imageHer er imidlertid et blogginnlegg om noe viktig; dvs. erfaringer fra ledere som lykkes med Twitter. Det er inspirert av et innlegg jeg leste på Mashable. Selv om du kan lese artikkelen selv, velger jeg å gjengi essensen og hovedpunktene her.

Jeg har tidligere skrevet flere blogginnlegg om Twitter, og det er ikke tvil om at tjenesten er et tveegget sverd: På den ene siden opplever Twitter en enorm global utbredelse og suksess for tiden, på den andre siden er det mange som ikke helt skjønner hva det er og hvordan det bør brukes. Det gjelder spesielt ledere som både har lite tid til å sette seg inn i nye løsninger og til å bruke dem på en hensiktsmessig måte.

Likevel, noe finner ut at det, prøver seg frem og lykkes slik nevnte artikke poengterer: “Those who know how to use Twitter well consistently demonstrate five truths about how a CEO - or any leader - should speak when they step into the Twitter spotlight. Emulating how they do it can help other executives get a huge return on their investment when using Twitter and avoid doing any damage to their brand.” Motsatt kan det å mislykkes ha tilsvarende dårlig effekt: “Of course, when they get it wrong, it can be damaging to the brand experience their company works to cultivate.”

Dette tilsier at det er viktig å lære av ledere som lykkes med Twitter, og nedenfor gis en kort oppsummering av fem viktige erfaringer:

1. They are their brand’s conscience:
For most consumers, an ideal CEO is someone who uses their power to make sure a brand keeps its promises. As a business leader on Twitter, that should be your platform.

2. They don’t sell – They share:
Twitter isn’t advertising, it’s a conversation. Great executive tweeters don’t try to sell to their followers, they try to engage them in a personal way. They share things about their company’s corporate culture, their leadership values, the great people around them.

3. They are real human beings:
On Twitter, what you talk about is who you are. Every Twitter user’s update history paints a true portrait of their character and what matters to them. So, the best executive tweeters are real people and sound like real people — always.

4. They write well:
Nobody will say so out loud, but believe me: Bad grammar and punctuation, or hasty abbreviations to get the character count down to 140, are just a little too humanizing. Great leaders are characteristically great communicators, and it’s no different on Twitter.

5. They commit:
The best executive tweeters are people who have decided to join the party. They tweet a few times a day, and do so at least a few days a week. They build a community and become familiar with their followers. They establish relationships, running jokes, and a personality that defines them.

Resten av artikkelen finner du her. Så hvis du er en leder, i privat eller offentlig virksomhet, så har du kanskje lært noe nå.

Lykke til med dine ledertweets!

Ingen kommentarer: