26.03.2009

Britiske skolebarn skal lære Twitter

Teknologibloggen TechCrunch meldte i går at britiske skolebarn nå skal bruke Twitter som en del av det å lære om sosiale media og nettbasert kommunikasjon. Og ikke nok med det; de skal også lære blogging, podcasting og Wikipedia i tillegg til de tradisjonelle fagene.

Dette skal være et meget stort og viktig skifte i den nye læreplanen til myndighetene, og viser at de tar det digitale samfunnet på alvor i forhold til barnas opplæring og bruk av nye former for kommunikasjon og samhandling i skolen. Dette bør inspirere norske myndigheter til å tenke i samme baner. Hvis ikke, blir de håpløst utdaterte da mange barn bruker dette aktivt i sin fritid allerede. Skolens rolle er ikke bare å lære barna dette (fordi mange kan det fra før), men gi innsikt i hvordan dette kan brukes for å stimulere til økt læring, kunnskap og samhandling i skolen.

Jeg har tidligere skrevet om den eksplosive veksten i bruk av Twitter for øvrig, og det er derfor ikke unaturlig at skolen tar opp i seg slike trender og verktøy. Det viktigste er ikke Twitter eller andre navngitte verktøy siden det er et skiftende motelune, men at barna lærer seg å bruke sosiale media generelt sett siden det er kommet for å bli over tid.

Ingen kommentarer: